Home ARCHIWUM ARCHIWUM 2016/2017 OGÓLNE IV edycja KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO „OBOK NAS”
IV edycja KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO „OBOK NAS” PDF Drukuj Email

W bieżącym roku szkolnym organizujemy IV edycję KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO „OBOK NAS”, który adresujemy do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tym razem pod hasłem SZKOLNA GAZETKA - WARSZTAT MŁODEGO DZIENNIKARZA.

Zapraszamy serdecznie do udziału uczniów, a do współpracy nauczycieli polonistów z Waszej szkoły. Celem naszego konkursu jest m.in. budowanie wrażliwości u młodych ludzi na to, co „obok nas” CZYLI W ŚRODOWISKU SZKOŁY i ZACHĘCENIE DO POZNAWANIA WARSZTATU DZIENNIKARSKIEGO. Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie, obserwując i oceniając świat, zapragnęli zabrać głos w ważnych dla siebie i społeczności SZKOLNEJ sprawach. Zadanie polega na napisaniu artykułu prasowego, bądź reportażu, wywiadu lub recenzji, stworzeniu fotoreportażu z życia szkoły. Rzecz powinna dotyczyć aktualnych problemów i doświadczeń młodych ludzi, obserwacji środowiska, w którym żyją. Termin składania prac mija z końcem kwietnia br.

Poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia.

 

 

REGULAMIN

KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO „OBOK NAS”

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU:

 

 • Zainspirowanie do rozwijania uzdolnień humanistycznych wśród młodzieży

 • Wyłonienie młodych talentów dziennikarskich

 • Kształcenie umiejętności dziennikarskich

 • Integracja środowisk edukacyjnych

 • Poznanie problemów środowiska współczesnej szkoły

 

ZASADY KONKURSU:

 

& 1

Organizatorzy

 

 1. Organizatorem IV edycji Konkursu Dziennikarskiego „Obok Nas” na najlepszy tekst dziennikarski dla uczniów klas ponadgimnazjalnych i gimnazjów jest Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia tych danych w środkach przekazu w przypadku zostania laureatami Konkursu.

 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

 

& 2

Temat

 

 1. Problematyka prac powinna dotyczyć jednego z następujących tematów:

  • Moje życie - moja szkoła

  • Po drugiej stronie … ( biurka ? ) Szkoła oczami uczniów.

2. Praca powinna być przygotowana w dowolnej formie dziennikarskiej ( reportaże, felietony, wywiad i inne …czyli strony szkolnej gazetki )

 

& 3

Uczestnicy

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowani tematyką dziennikarską.

2. Każdy uczestnik Konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej powinien podpisać oświadczenie zamieszczone w Załączniku oraz wypełnić kartę zgłoszenia.

(Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu ).

 

& 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych.

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej miasta i powiatu średzkiego w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne i oceniany w tych dwóch kategoriach zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów.

 2. Teksty w formie maszynopisu formatu A4, drukowanego czcionką 12, Times New Roman, interlinia -1,15, marginesy 2,5) objętości do 2 stron maszynopisu można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres organizatorów z dopiskiem KONKURS DZIENNIKARSKI „ OBOK NAS ”

 3. Praca indywidualna, niepublikowana wcześniej, powinna być umieszczona w kopercie razem z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika, jego adres, numer kontaktowy uczestnika, dane polonisty - opiekuna z jego numerem telefonu zgodnie z Załącznikiem nr 2 czyli Kartą Zgłoszenia.

 4. Wypełnione Karty Zgłoszenia wraz z pracą konkursową należy przesłać do 5 maja 2017 roku.

 5. Poza nagrodami rzeczowymi dla najlepszych w obu kategoriach , przewidujemy publikację tekstów laureatów w „Gazecie Średzkiej”.

 6. O wynikach konkursu i rozdaniu nagród laureaci i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie. Listę laureatów oraz wszelkie informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie internetowej szkoły: www.zsrsroda.pl

 

 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu prosimy kierować

na adres:

Zespół Szkół Rolniczych

ul. Kosynierów 2 b

63-000 Środa Wlkp.

 

(Organizatorzy : Katarzyna Kaczor /693 158 212/ Anna Stachowiak /693 097 704/,

Ewelina Zawielak /691 932 966/)

 

Sekretariat tel. 61-285-23-29

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

& 5

Zasady oceniania i przyznawania nagród

 

 1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą osoby powołane przez Organizatora. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: koncepcja, odkrywczość, wiedza o rzeczywistości, materiał, styl, język i sposoby redagowania tekstu.

 2. Ustalenie wyników i wyłonienie laureatów nastąpi do końca maja br.

 3. O wynikach, uroczystości podsumowania konkursu i wręczeniu nagród powiadomimy telefonicznie uczestników i opiekunów oraz prześlemy na adres Państwa szkoły stosowne zaproszenia.

 

KARTA ZGŁOSZENIA