Home
Życzenia PDF Drukuj Email

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w ka
żdych oczach zalśnił
a blaskiem,
By kolacja wigilijna wnios
ł
a w serca spokój
a rado
ść pojawiała się z każ
dym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszy
ły każ
de smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoi
ła złość

By Sylwester zapewni
ł szampańską zabawę,
a kol
ędowych śpiewów nie było dość
!

Wszystkiego Co najlepsze
dużo zdrowia, radości 
oraz 
Do siego Roku 2018
życzy

Dyrekcja, Pracownicy 
oraz cała Społeczność Szkolna
Zespołu Szkół Rolniczych