Home
Porozumienie z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym podpisane! PDF Drukuj Email

Zespół Szkół Rolniczych podpisał kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym, będącym naukowym instytutem branżowym z siedzibą w Poznaniu. Struktura organizacyjna IOR-PIB obejmuje m. in. Polową Stację Doświadczalną w Winnej Górze. Dzięki temu porozumieniu uczniowie klas Technikum Rolniczego i Technikum Agrobiznesu będą mogli odbywać praktyki w wyspecjalizowanej placówce, której misją jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej  i wdrożeniowej w zakresie rozwoju i modernizacji ochrony roślin uprawnych w Polsce.

Działalność ta prowadzona jest z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i ograniczenia strat w plonach oraz ochrony ludzi i środowiska przed ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków ochrony roślin. Uczniowie będą mieli także możliwość uczestniczyć w szkoleniach w laboratoriach badawczych w Poznaniu przynależnych IOR-PIB.

 

W Zespole Szkół Rolniczych 15.03. br. odbyło się także szkolenie dla uczniów klas III i IV Technikum Rolniczego poprowadzone przez przedstawicieli firmy TPI – wiodącego dostawcy technologii pomiarowych m.in. dla rolnictwa, budownictwa i geodezji. Szkolenie dotyczyło sterowania precyzyjnego ciągników i maszyn rolniczych nawigowanych satelitarnie. „Rolibuda” zaprasza na Drzwi Otwarte 14 kwietnia!