Home
Zespół Szkół Rolniczych w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkoplsk@2020 PDF Drukuj Email

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych zostało zakwalifikowane do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest rozwój systemu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz nowatorskich metod dydaktycznych, wykraczających ponad ogólnopolskie standardy kształcenia.  Projekt zakłada budowę  Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej obejmującej Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz wewnątrzszkolną bezprzewodową infrastrukturę teleinformatyczną w budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych, wyposażenie szkolnych pracowni w cyfrowe narzędzia dydaktyczne (m.in. 2 laptopy i 26 tabletów), wspierające realizację programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz udostępnienie szkołom aplikacji cyfrowych.

Koszt projektu wynosi 106 mln zł, w tym 90 mln zł stanowią środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wykonawcą projektu jest konsorcjum utworzone przez poznańską spółkę Inea SA, spółkę Integ-rated Solutions Sp. z o.o. z Warszawy i Fundacja eSzkoła z Poznania.