Home DOKUMENTY Klasyfikacja - druki
Klasyfikacja - druki PDF Drukuj Email

Informacja dla wychowawców

Proszę uzupełnić sprawozdanie dotyczące klasyfikacji semestralnej oraz końcoworocznej za dany rok szkolny.

W tym celu należy pobrać poniższe pliki z przygotowanymi tabelkami. Proszę je wypełnić, następnie wydrukować i dostarczyć podpisane do sekretariatu.

Uwaga:

 1. W pliku klasyfikacja semestralna jako numer uchwały należy wpisać 11/2010/2011, jako datę wpisujemy 25 stycznia 2011.
 2. W pliku klasyfikacja końcoworoczna:
 • wychowawcy klas maturalnych (IV TR, IV TAK, IV TOŚ, IV TG, III LO, III Lowoj, III LPz, III LPs) numer uchwały wpisują 21/2010/2011, data 27 kwietnia 2011.
 • wychowawca klasy II M numer uchwały wpisuje 23/2010/2011, data  
  24 maja 2011.
 • wychowawca klasy III M numer uchwały wpisuje 24/2010/2011, data
  7 czerwca 2011.
 • wychowawcy pozostałych klas numer uchwały wpisują 26/2010/2011, data
  16 czerwca 2011.