Home Gimnazjum nr 3
Gimnazjum PDF Drukuj Email

Informujemy, że dnia 1 września 2017r. Gimnazjum Nr 3 zostało włączone

do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp.

Artykuły odnośnie działalności klas gimnazjum znajdują się

na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3

 

 

 

Informacje o działalności Gimnazjum z lat 1999-2017

Gimnazjum Nr 3 w Środzie Wlkp. jest szkołą publiczną. Jest integralną częścią Zespołu Szkół Rolniczych.
Założone zostało w 1999r. Uczniowie kształcą się w cyklu trzyletnim.

Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 2002r. Większość z nich kontynuuje naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą.
Nasi absolwenci mają możliwość dalszego uczenia się w Zespole Szkół Rolniczych,
w szkołach ponadgimnazjalnych różnych typów.

Nasza szkoła zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość kształcenia, ponieważ jest
zorientowana na uczniów. Uczeń nie jest anonimowy i w miarę potrzeb
traktowany indywidualnie w procesie nauczania.

Na potrzeby gimnazjum zaadoptowano jeden z budynków ZSR.
Szkoła posiada dobre warunki lokalowe – 9 sal.
Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.

Szkoła prowadzi również oddziały klas specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz w stopniu głębokim.

 

W obiektach ZSR są do dyspozycji:

 • sala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym i treningowym
  (największy obiekt tego typu w Środzie)
 • stadion szkolny z kortem tenisowym,
 • pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
 • centrum biblioteczno – informacyjne,

 

Uczniowie mają zagwarantowaną wykształconą, wyspecjalizowaną i doświadczoną
w pracy z młodzieżą kadrę nauczycielską oraz opiekę pedagoga szkolnego.

Szkoła oferuje nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania. Nauka języków obcych,
informatyki i wf odbywa się w grupach, co zwiększa efektywność nauczania.

W szkole panuje atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwijaniu
zainteresowań i samorealizacji.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła realizowała projekt „Szkoła myślenia” oraz realizuje projekty: „Szkoła z klasą 2.0”, „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Uczniowie maja możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w wielu konkursach przedmiotowych:

 • Wojewódzkie konkursy Przedmiotowe organizowane
  przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Alfik Matematyczny i Polonistyczny
 • Złota żaba polonistyczna i matematyczna
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
 • Szkolna Liga Historyczna
 • Powiatowy konkurs Informatyczny
 • Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

 

Nasza młodzież doskonali swe umiejętności w dziedzinie sportu pod okiem
doświadczonych nauczycieli i trenerów. Największe sukcesy osiągnęła drużyna
dziewcząt w piłce siatkowej i chłopców w piłce ręcznej.

 Artykuły opisujące wydarzenia, w których biorą udział zarówno 
gimnazjaliści, jak i uczniowie klas ponadgimnazjalnych
znajdują się na stronie głównej.