Home Kalendarz roku szkolnego
kalendarz PDF Drukuj Email
KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2016/2017
ORGANIZACJA  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
ZARZĄDZENIA - CZYNNOŚCI TERMIN
Początek roku szkolego 01.09.2016
Złożenie deklaracji
* gimnazjalnych (język obcy) do 30.09.2016
* maturalnych do 30.09.2016
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY z OPERONEM 22-25 listopada 2016
PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY z OPERONEM 6-8 grudnia 2016
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2016
STUDNIÓWKA do uzgodnienia
FERIE ZIMOWE 30.01 - 12.02.2017
Początek II semestru 23.01.2017
REKOLEKCJE do uzgodnienia
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 13.04 - 18.04.2017
ZIELONA SZKOŁA - Gimnazjum kwiecień 2017
EGZAMIN GIMNAZJALNY
* część humanistyczna 19.04.2017
* część matematyczno - przyrodnicza 20.04.2017
* język obcy nowożytny 21.04.2017
KONIEC ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS MATURALNYCH 28.04.2017
EGZAMIN  MATURALNY 04.05. - 26.05.2017
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE ("nowy" egz. zaw.)
klasa 2M, 3GR, 4GR i Absolwenci z poprzednich lat maj-lipiec 2017
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ("stary" egz. zaw.)
Absolwenci z poprzednich lat
- etap pisemny 12 czerwca 2017
- etap praktyczny 13 czerwca 2017
KONIEC ZAJĘĆ DYDAKTYCZYCH DLA POZOSTAŁYCH KLAS 23.06.2017
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Organizacja roku szkolnego 2016/2017 30.08.2016
Przedstawienie planu nadzoru, analiza egzaminów: gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego 14.09.2016
Klasyfikacyjne półroczne 24.01.2017
Podsumowanie półrocza 21.02.2017
Rada Pedagogiczna dla klas maturalnych - końcowa 25.04.2017
Klasyfikacyjne roczne dla pozostałych klas 20.06.2017
Podsumowanie roczne 30.08.2017
Organizacja roku szkolnego 2017/2018 30.08.2017
Rady Pedagogiczne  SZKOLENIOWE 4.10, 29.11 (terminy mogą ulec zmianie)
WYSTAWIENIE ZAGROŻEŃ I WYSTAWIANIE OCEN
ZAGROŻENIA WYSTAWIENIE OCEN
podsumowanie półroczne do 22 grudnia 2016 do 17 stycznia 2017
podsumowanie roczne dla maturzystów do 24 marca 2017 do 19 kwietnia 2017
podsumowanie roczne pzostałych klas do 19 maja 2017 do  13 czerwca 2017
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Spotkanie z rodzicami
* Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne 21.09.2016
Spotkanie informacyjne wychowawców klas z rodzicami - PODWYWIADÓWKA  - w I półroczu (obowiązkowo dyżurują wszyscy nauczyciele do 18.30) 8.11.2016
Spotkanie półroczne po klasyfikacji - WYWIADÓWKA (obowiązkowo dyżurują wszyscy nauczyciele do 18.30) 26.01.2017
Spotkanie informacyjne wychowawców klas z rodzicami - PODWYWIADÓWKA  - w II półroczu (obowiązkowo dyżurują wszyscy nauczyciele do 18.30) 4.04.2017
Spotkanie w ramach I WTORKU MIESIĄCA                                                                               (obowiazkowo dyżurują wszyscy nauczyciele w godz. 17.00 - 18.00) * 04.10.2016
* 08.11.2016 (do godz. 18.30)
* 06.12.2016
* 03.01.2017
* 07.03.2017
* 04.04.2017 (do godz. 18.30)
* 9.05.2017
* 06.06.2017
UROCZYSTOŚCI OGÓLNOSZKOLNE
Dzień Edukacji Narodowej 11.10.2016
Pożegnanie Absolwentów 28.04.2017
Święto Sportu (organizator: samorząd szkolny, zespół przedmiotowy w-f) 1.06.2017
Święto Patrona 06.06.2017
POZOSTAŁE TERMINY ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO
Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych 09.11.2016
Festiwal projektów klas II gimnazjalnych marzec-maj 2017
Otwarte Drzwi 8.04.2017
Targi Edukacyjne kwiecień 2017
Dzień Ziemi kwiecień 2017
Bieg Dąbrowskiego (akcja "Polska Biega") maj/czerwiec 2017
DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH
31.10.2016
02.05.2017
4, 5, 8.05.2017
16.06.2017
Zastrzega się zmiany podyktowane bieżącą sytuacją.