Home LO wojskowe Nasza umundurowana młodzież na zajęciach podczas kwalifikacji wojskowej.
Nasza umundurowana młodzież na zajęciach podczas kwalifikacji wojskowej. PDF Drukuj Email

Od połowy marca w naszym mieście trwała kwalifikacja wojskowa. Przed komisja stanęło ponad 300 osób. Sama kwalifikacja polega na określeniu zdolności do czynnej służby wojskowej pod względem stanu zdrowia.

Jak co roku z praca komisji zapoznali się uczniowie klasy I i II wojskowych. Przedstawiono młodzieży informacje o: służbie wojskowej, możliwości zostania żołnierzem zawodowym, studiach na uczelniach wojskowych oraz planowanej budowie Obrony Terytorialnej.

Informacji udzielał sekretarz komisji Stanisław Litke i przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu Beata Sobczak.

Warto dodać, że absolwenci klas wojskowych wiążą swoją przyszłość z mundurem. Na dzień dzisiejszy z pozytywnymi wynikami kończą służbę przygotowawczą w wojsku, nasz absolwent studiuje na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Absolwenci klas wojskowych służą w:

 • 6 Batalionie Powietrznodesantowym w Gliwicach, (komandosi),

 • 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny,

 • 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu,

 • 6 Batalionie Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie,

 • 6 Batalionie Chemicznym w Śremie,

 • 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie,

 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,

 • 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk,

 • 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, 1 Batalion czołgów,

 • 4 Brodnicki Pułk Chemiczny,

 • 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny,

 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

 • Państwowa Straż Pożarna,

 • Areszt Śledczy w Środzie Wlkp.,

 • Areszt Śledczy w Poznaniu.

Po takim zestawieniu widać, ze przed naszymi uczniami, służba w mundurze jest możliwa do realizacji i może być pomysłem na dorosłe życie.