Home LO wojskowe Manewrowa Kompania Ochrony - praktyka na Krzesinach.
Manewrowa Kompania Ochrony - praktyka na Krzesinach. PDF Drukuj Email

W dniu 22.03.2017 r. na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, uczniowie klas wojskowych z naszej szkoły brali udział w szkoleniu taktycznym zorganizowanym przez żołnierzy – instruktorów z Manewrowej Kompanii Ochrony. Szkolenie możliwe było do przeprowadzenia dzięki aktywnej współpracy szkoły z Bazą.

Zajęcia zostały przeprowadzone w rejonie starej Umocnionej Strefy Rozśrodkowania, gdzie pod czujnym okiem doświadczonego dowódcy drużyny ochrony, plut. Łukasza Skowrońskiego, żołnierze MKO mogli zaprezentować swój wysoki poziom wyszkolenia.

W ramach wzajemnej współpracy, uczniowie klas wojskowych, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, zapoznali się z etatowym uzbrojeniem żołnierzy:

  • 5,56 mm karabinek wz. 96 Beryl
  • 7,62 mm km PK
  • 9 mm pistolet WIST - 94

Przede wszystkim z zasadami bezpiecznego, praktycznego obchodzenia się z bronią podczas działań na polu walki, na które to zagadnienia żołnierze MKO muszą zwracać szczególną uwagę, zwłaszcza podczas zespołowego wykonywania zadań.

Młodzież poznała również podstawowe techniki ratownictwa medycznego, które są niezbędną częścią działania w terenie. W tym wypadku kilku naszych uczniów, absolwentów kursów w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi mogło sprawdzić swoje umiejętności w praktyce.

Na kolejnym punkcie nauczania młodzież została praktycznie zapoznana z granatem zaczepnym GR-42 i obronnym F-1. Po teorii był tam także czas na praktykę, rzucanie na celność.

Każdy z uczniów przeszedł także szkolenie z maskowania, gdzie instruktorzy w praktyce oceniali prawidłowość przygotowanego maskowania, kto wypadał słabo trochę się nabiegał…

Po pokazach i szczegółowych omówieniach przeprowadzonych przez żołnierzy, instruowani stali się praktycznymi wykonawcami wcześniej przedstawianych zagadnień. Praktyka to podstawa!

Bardzo ciekawe było ćwiczenie polegające na zatrzymaniu potencjalnego przeciwnika na punkcie kontrolnym, aby dodać realizmu ćwiczeniom używano środków pozoracji walki oraz ,,ślepej” amunicji.

Zrealizowane zajęcia przyniosły wiele korzyści każdej grupie biorącej w nich udział. Dla żołnierzy była to możliwość przekazania praktycznej wiedzy, częstokroć nabytej w czasie szkoleń poligonowych, ukierunkowanej na instruowanie mniej doświadczonych kolegów, a także ciągłego, podtrzymywania swoich umiejętności w zakresie prowadzonych działań w terenie.

Młodzież szkolna, będąc uczestnikami zajęć, mogła się przekonać o żołnierskich metodach szkolenia, ze szczególnym ukierunkowaniem na zespołowe współdziałanie i pomoc w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Watro dodać, że takie praktyczne zajęcia przydadzą się uczniom planującym związać swoją przyszłość z mundurem.

Pozytywnie przez żołnierzy, zostało odebrane zdyscyplinowanie i zaangażowanie uczniów, co niejednokrotnie ma bezpośredni wpływ na prezentowaną postawę i ukierunkowanie na przyszłość, również, powtarzając po raz kolejny, w realizacji planów zawodowych związanych ze służbą w formacjach mundurowych.