Kierunki - Technikum - TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód dla osób zainteresowanych nowoczesnymi systemami pozyskiwania energii.  Jest zawodem szerokoprofilowym. Uczeń będzie poznawał zagadnienie dotyczące różnego rodzaju systemów energetyki odnawialnej: wodnej, wiatrowej, geotermalnej czy wodorowej.

 

JEŚLI:

 • interesujesz się odnawialnymi źródłami energii
 • chcesz zająć się wprowadzaniem na rynek Polski nowoczesnych urządzeń
 • pragniesz chronić środowisko naturalne
 • chcesz prowadzić własne przedsiębiorstwo

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • zagadnienia związane zorganizowaniem i wykonywaniem prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 • sposoby montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • jak kontrolować pracę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 • jak wykonywać konserwację oraz naprawę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w przedsiębiorstwach zajmujących się różnymi źródłami energii
 • możesz zaangażować się w własne projekty w ramach zajęć dodatkowych
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Ekoenergetyka, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, i in.
 • Uniwersytet Ekonomiczny: Gospodarka Przestrzenna
 • Politechnika Poznańska: Inżynieria środowiska, Technologie ochrony środowiska, Budownictwo, Zarządzanie i inżyniera produkcji, Inżynieria materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się odnawialnymi źródłami energii,
 • zakłady wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne),
 • firmy zajmujące się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • własna działalność gospodarcza.

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.