Kierunki - Technikum - TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Technik ochrony środowiska określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka na podstawie przeprowadzanych badań technologicznych. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

 

JEŚLI:

 • interesujesz się przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi
 • chcesz planować i realizować zadania związane z ochroną wód, powietrza i gleby
 • lubisz pracować fizycznie na świeżym powietrzu
 • posiadasz uzdolnienia techniczne i manualne
 • masz dobrze rozwinięte wszystkie zmysły, podzielność uwagi i zdolność do koncentracji
 • chcesz dowiedzieć się jak korzystać z funduszy unijnych
 • jesteś cierpliwy, systematyczny i dokładny

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak oceniać stan i zasoby środowiska
 • sposoby ochrony wód, powietrza i gleby
 • formy ochrony przed hałasem
 • sposoby gospodarki odpadami
 • jak monitorować środowisko
 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
 • jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk zawodowych
 • możesz zaangażować się w ochronę środowiska lokalnego
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

RL.8. Ocena stanu środowiska
RL.9. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska


Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.
Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy m.in.: Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna
 • Uniwersytet Ekonomicznym.in: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Politechnika Poznańska m.in.: Inżynieria środowiska, Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna, Technologie ochrony środowiska
 • AWF Poznań : Turystyka i Rekreacja

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska lub oddziały terenowe
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność,
 • materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych
 • pracowniach biur projektowych

 

 

PAMIĘTAJ!

NASZA SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ LUB OTWORZY CI DROGĘ NA WYMARZONE STUDIA – NIE TYLKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA. PRZYJDŹ DO NAS A PRZEKONASZ SIĘ, ŻE NAUKA MOŻE BYĆ CIEKAWA!!!