Kierunki - Technikum - TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ! PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!

 

Słowo klucz: „mechatronika” czyli „co?”… „łączenie rozwiązań mechaniki i elektroniki w funkcjonalną całość, zwalającą na efektywne programowanie i sterowanie procesami i produkcją”

Technik mechatronik realizuje zadania z zakresu mechaniki i elektroniki łącząc je w całość. Zrozumienia mechanicznego działania urządzeń wsparte technikami opartymi na elektronicznym wspomaganiu ukierunkowanym na zautomatyzowanie czynności to ogromne wyzwanie. Umiejętność korzystania i wspierania się na nowoczesnym oprogramowaniu i technologii informatycznej otworzy szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji w dalszej pracy zawodowej.

JEŚLI:

 • interesujesz się elektroniką i mechaniką
 • chcesz zdobyć zawód gwarantujący pracę
 • dobrze radzisz sobie z matematyką i fizyką

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK MECHATRONIK
w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • sposoby montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • zasady eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • jak projektować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • jak programować urządzenia i systemy  mechatroniczne.

PONADTO:

 • będziesz realizować zajęcia praktyczne w pracowniach Politechniki Poznańskiej,
 • będziesz mieć możliwość uczestnictwa w konkursach i olimpiadach,
 • będziesz mieć możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w zakładach produkcyjnych np. VW Polska we Wrześni.

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) i świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EE.2: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: fizyka lub chemia lub biologia

Przedmiot drugi: matematyka lub WOS.

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniki i inne
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Biotechnologia

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • wszystkie zakłady produkcyjne z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania procesami technologicznymi opartymi na technologii TI
 • zakłady VW Polska i firmy współpracujące

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY