Kierunki - Technikum - TECHNIK ELEKTRONIK PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

 

 

TECHNIK ELEKTRONIK NOWOŚĆ!

Technik elektronik „rozumie” ukryte działanie urządzeń elektronicznych, złożoność procesów fizycznych pozwalających „zmusić” elektrony do pracy zgodnie z oczekiwaniami, umiejętnie zestawia i użytkuje urządzenia elektroniczne, zestawy automatyki sterującej i nadzorującej procesami produkcyjnymi.

JEŚLI:

 • interesujesz się urządzeniami elektronicznymi
 • chcesz zdobyć zawód gwarantujący pracę
 • masz sprecyzowane zainteresowania

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK ELEKTRONIK
w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak instalować oraz konserwować urządzenia elektroniczne,
 • sposoby użytkowania urządzeń elektronicznych,
 • jak naprawiać urządzenia elektroniczne.

PONADTO:

 • będziesz realizować zajęcia praktyczne w pracowniach Politechniki Poznańskiej,
 • będziesz mieć możliwość uczestnictwa w konkursach i olimpiadach,
 • będziesz mieć możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w zakładach produkcyjnych np. VW Polska we Wrześni.

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ) i świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EE.3. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

EE.22: Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: fizyka lub chemia lub biologia

Przedmiot drugi: matematyka lub WOS.

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniki, Wydział Elektryczny i inne
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Biotechnologia

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • wszystkie zakłady produkcyjne z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania procesami technologicznymi.

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY