Kierunki - Technikum - TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ! PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

 

TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!

 

Technik automatyk – montuje, uruchamia i obsługuje urządzenie i instalacje automatyki, dokonuje przeglądów i konserwacji tych urządzeń raz diagnozuje i remontuje urządzenia i instalacji automatyki. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
Jak wygląda praca automatyka?
Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami, które produkują dane wyroby. To właśnie technicy automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. Poza tym to oni mogą projektować maszyny, które mają być przeznaczone do konkretnych celów. Opiniują też projekty z zakresu układów automatyki. Automatyk może znaleźć pracę w laboratoriach zakładów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych itp. Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy

JEŚLI:

 • lubisz montować różne urządzenia;
 • interesujesz się informatyką i automatyką;
 • chcesz nauczyć się obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
 • masz sprecyzowane zainteresowania
 • dobrze radzisz sobie z matematyką, fizyką i informatyką

 

Podejmij naukę
W TECHNIKUM W ZAWODZIE

TECHNIK AUTOMATYK
W Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 • interpretacje wielkości fizyczne związanych z prądem zmiennym;
 • stosowanie praw elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 • rozpoznawanie elementów układów elektrycznych i elektronicznych;
 • schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
 • posługiwanie się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 • dobieranie narzędzi i przyrządów pomiarowych oraz wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzeganie norm w tym zakresie;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w zakładach z automatycznymi liniami produkcyjnymi
 • możesz zaangażować się w Koła Młodych Mechaników i Automatyków
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej.
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej.

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniki i inne
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Biotechnologia

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • wszystkie zakłady produkcyjne z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania procesami technologicznymi.
 • KMK AGRO Brodowo (produkcja maszyn do pakowania owoców i warzyw),
 • Średzka Spółdzielnia Mleczarska „JANA”,
 • ZPOW, itp.

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY