Kierunki - Technikum - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem eksploatacji i napraw pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wykonuje również zadania zawodowe z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługuje i serwisuje nowoczesne maszyny, zwłaszcza będące w okresie gwarancyjnym. Jest przygotowany do uzyskania dodatkowych uprawnień wynikających z rozwoju technicznego sprzętu. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dobiera i konfiguruje elektroniczne systemy wspomagające automatyzację prac. Monitoruje działanie tych systemów, interpretuje ich wskazania i na tej podstawie synchronizuje pracę zespołów pojazdów i maszyn rolniczych. W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. T, prawa jazdy kat. B oraz ma możliwość zdobycia uprawnień operatora kombajnu zbożowego.

JEŚLI:

 • masz już sprecyzowane zainteresowania
 • interesujesz się mechaniką
 • chcesz zdobyć uprawnienia rolnicze
 • chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą
 • chcesz zdobyć prawo jazdy kat B i T
 • chcesz mieć możliwość pracy przy konstruowaniu innowacyjnych pojazdów

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 1. użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 2. obsługę pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 3. ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 4. prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
 5. organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 6. obsługę urządzeń, systemów elektronicznych, oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w licencjonowanych gospodarstwach
 • możesz zaangażować się w Koła Młodych Rolników
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.3.  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

Ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo.

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Biotechnologia, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, i in.
 • Uniwersytet Ekonomiczny: Gospodarka turystyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Politechnika Poznańska: Inżynieria środowiskowa, Technologie ochrony środowiskowa
 • AWF Poznań : dietetyka, turystyka

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • własne gospodarstwo rolne
 • przedsiębiorstwa rolnicze: produkcyjne, usługowe i handlowych np. KMK AGRO Brodowo,
 • ODR Sielinko,
 • Urząd Gminy,
 • Starostwo Powiatowe
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą .

 

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
JEST PODSTAWOWYM WARUNKIEM UNII EUROPEJSKIEJ STAWIANYM OSOBOM CHCĄCYM ZAKUPIĆ ZIEMIĘ ROLNICZĄ, DZIEDZICZYĆ GOSPODARSTWO ROLNE, POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
.