Kierunki - Technikum - TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

 

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Płatne zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa !!!

Zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

 

JEŚLI:

 • chcesz zarabiać podczas zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
 • masz już sprecyzowane zainteresowania
 • interesujesz się żywnością
 • chcesz mieć możliwość pracy w zawodzie z przyszłością

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • sposoby wytwarzania produktów spożywczych;
 • jak obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wyrobów spożywczych;
 • jak organizować i nadzorować przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
 • jak kontrolować pracę maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w firmach: Jana, ZPOW, Sokołów
 • będziesz zarabiać podczas praktyk w firmach Jana i ZPOW
 • będziesz mógł zaangażować się w pracę Piekiełka – szkolnej kawiarenki
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

TG.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka, Towaroznawstwo Analityka żywności
 • Uniwersytet Ekonomiczny: Towaroznawstwo

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem żywności np. Średzka Spółdzielnia Mleczarska „Jana”, Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Środzie Wlkp., Cukrownia Średzka,
 • zakłady gastronomiczne i placówki żywienia zbiorowego.
 • laboratoria
 • własna działalność gospodarcza

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.