Kierunki - Technikum - TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Kierunek  architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technik architektury krajobrazu, posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent jest przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu oraz realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

JEŚLI:

 • kochasz rośliny
 • masz zmysł artystyczny
 • pragniesz upiększać otaczający Cię krajobraz
 • lubisz pracować fizycznie na świeżym powietrzu
 • pragniesz zdobywać doświadczenie w firmie z branży lub założyć własną działalność
 • chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi
 • posiadasz zdolności organizacyjne
 • chcesz dowiedzieć się jak korzystać z funduszy unijnych
 • interesujesz się nowinkami technicznymi
 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

 

UCZYĆ SIĘ BĘDZIESZ:

 • rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości
 • rozpoznawać gatunki roślin
 • charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne
 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu
 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne
 • sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne
 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe
 • zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej
 • dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie
 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni
 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu
 • objaśnić zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych
 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni
 • sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe
 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy
 • charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni
 • sposoby stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej
 • jak prowadzić uproszczoną rachunkowość
 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej

 

 

PONADTO:

 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w : firmach zajmujących się z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, szkółkach ogrodniczych, arboretum, parkach, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach
 • uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:  Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna Roślin, Biotechnologia, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka i inne
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Biologia, Chemia, i inne
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Gospodarka turystyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i inne
 • Politechnika Poznańska: Inżynieria Środowiska, Technologie Ochrony Środowiska i inne
 • AWF Poznań: Dietetyka, Turystyka i Rekreacja i inne

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania terenów zieleni, np. Ogrody Marzeń, Korn-Garden, Green Solutions- zakładanie, projektowanie i pielęgnacja ogrodów Poznań,
 • Szkółki ogrodnicze, np. Szkółki Kórnickie, Szkółka Byczkowscy, Szkółka Bylin Dobrepole
 • Wielkopolska Gilda Rolno- Ogrodnicza S.A. w Poznaniu
 • Centra ogrodnicze, np. Centrum Ogrodnicze Jucca Tarnowo Podgórne, Centrum Ogrodnicze Plant Poznaniu, Centrum Ogrodnicze Ogród Zawady Poznań
 • Arboretum, np. Arboretum Kórnickie
 • Ogrody dendrologiczne, np. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Ogrody botaniczne, np. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zabytkowe parki, np. Muzeum Ziemi Średzkiej i Dwór w Koszutach, Muzeum i Park w Rogalinie
 • Parki Narodowe i Krajobrazowe, np. Wielkopolski Park Narodowy, Nadwarciański Park Krajobrazowy
 • Palmiarnie, np. Palmiarnia Poznańska
 • Kwiaciarnie, np. Kwiaciarnia Zielona Weranda Środa Wlkp.
 • Własna działalność gospodarcza

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.