Kierunki - Technikum - TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa) PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

TECHNIK MECHANIK

(klasa wojskowa)

 

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy.

Technik mechanik jest również zawodem poszukiwanym w wojsku. Klasa wojskowa realizować będzie innowacyjny program przysposobienia wojskowego we współpracy z jednostkami wojskowymi m.in. z Krzesin i Śremu.

 

JEŚLI:

 • masz już sprecyzowane zainteresowania
 • interesujesz się mechaniką i wojskowością
 • chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą
 • lubisz prace ręczne w metalu
 • chcesz mieć możliwość pracy przy konstruowaniu innowacyjnych pojazdów

 

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK MECHANIK (klasie wojskowej)

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 

 • sposoby wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • jak wykonywać montaż maszyn i urządzeń;
 • jak instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia;
 • sposoby obsługiwania maszyn i urządzeń;
 • jak organizować procesy produkcji.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci dostanie się do wojska
 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w pracowniach szkolnych, firmach: Solaris, Fludra, Knioch.
 • będziesz mógł wziąć udział w innowacyjnych zajęciach przy konstrukcji pojazdów („BOLID 1”, „BOLID 2”)
 • możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach
 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne
 • obozy survivalowo – militarne
 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach
 • możliwość udziału w zajęciach samoobrony
 • zajęcia na strzelnicy
 • szkolenie kończące się egzaminem dającym Licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
 • zajęcia ASG
 • solidne przygotowanie do matury i dalszej nauki.
 • dwa dni w tygodniu mundurowe

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżyniera produkcji
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa: Logistyka
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • zakłady: usługowe naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawcze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej
 • firmy zajmujące się obróbką metali, konstruujące i budujące maszyny.
 • możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą
 • Jednostki wojskowe
 • Policja
 • Więzienia
 • Administracja
 • Sądy
 • Straż graniczna

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WOJSKOWEGO WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY,
ZAŚ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UŁATWIĄ CI START W WOJSKU.