Kierunki - Technikum - TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa) PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - Technikum
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK AGROBIZNESU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KELNER
TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)
TECHNIK TELEINFORMATYK (do wyboru klasa wojskowa)
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
TECHNIK MECHATRONIK NOWOŚĆ!
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK AUTOMATYK NOWOŚĆ!
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY NOWOŚĆ!
Wszystkie strony

TECHNIK TELEINFORMATYK NOWOŚĆ!

(do wyboru klasa wojskowa)

 

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

W języku angielskim termin "teleinformatyka" funkcjonuje pod akronimem ICT (Information and Communications Technology) i typowo oznacza technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak pokazują wskaźniki makroekonomiczne, teleinformatyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologicznych na świecie.

Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i będzie informatyka.

JEŚLI:

 • Jesteś zainteresowana(y) informatyką, elektroniką i komunikacją sieciową,
 • Masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • Masz zdolność koncentracji i spostrzegawczość,
 • Posiadasz wyobraźnię techniczną i konstrukcyjna,
 • Wyrażasz gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • Masz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK TELEINFORMATYK

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

Pobierz podanie: /podanie.docx/ /podanie.pdf/

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ ZASADY:

 • montowania komputerów;
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach;
 • uruchamiania komputerów;
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;
 • diagnozowania stanu technicznego komputerów;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia - wyjścia komputerów;
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i _średnich przedsiębiorstw;
 • budowania sieci komputerowych;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • uruchamiania sieci komputerowych;
 • podłączania sieci lokalnych do Internetu;
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;
 • obsługi i eksploatacji urządzeń _ sieci teletransmisyjnych;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;
 • organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej;
 • instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;
 • obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw;
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w firmach z branży IT
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

ORAZ wybierając klasę wojskową:

 • poznasz np. Jednostki Wojskowe np. 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu czy 6 Batalion Dowodzenia SP w Śremie.
 • poznasz procedury postępowania podczas starania się o służbę np. w Wojsku, poprzez zajęcia w WKU Poznań.
 • będziesz mógł zdobyć np. uprawnienia dla prowadzącego strzelanie. możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach
 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne
 • obozy survivalowo – militarne
 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach
 • możliwość udziału w zajęciach samoobrony
 • zajęcia na strzelnicy
 • szkolenie kończące się egzaminem dającym Licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
 • zajęcia ASG
 • solidne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych oraz dalszej nauki.
 • dwa dni w tygodniu mundurowe

 

Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia

Przedmiot drugi: matematyka lub WOS

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska:
 • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Kierunki:  Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • przedsiębiorstwa i organizacje eksploatujące systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych);
 • firmy  świadczące usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym)
 • firmy świadczące usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.