Home Ponadgimnazjalne Kierunki kształcenia Branżowa Szkoła I Stopnia
Kierunki - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
ELEKTROMECHANIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
KIEROWCA MECHANIK
ŚLUSARZ
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WĘDLINIARZ
MECHATRONIK
ELEKTRONIK
KRAWIEC
MECHANIK PRECYZYJNY
MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRACOWNIK POMOCNICZY
Wszystkie strony

 

 

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH NOWOŚĆ!

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych to wykwalifikowany pracownik, który zajmuje się wykonaniem, konserwacją, remontem i naprawą telekomunikacyjnych linii kablowych (ziemnych, kanałowych i napowietrznych). W tym celu buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe oraz elementy zakończeń kabli i przełącznice. Zanim to jednak zrobi, musi przeanalizować dokumentację projektową i eksploatacyjną, aby przygotować odpowiednie materiały i narzędzia, dobrać trasę oraz właściwe rozwiązanie technologiczne. Fachowiec ten wykonuje też instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne oraz instaluje, programuje i naprawia urządzenia i elementy aktywne sieci telekomunikacyjnej, tj. aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe. Do jego obowiązków należy również montaż antenowych systemów radiowych i telewizyjnych.

 

JEŚLI:

· interesujesz się nowinkami technicznymi

· chcesz rozwijać swoje zainteresowania

 

Podejmij naukę

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODZIE:

MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • Jak montować i utrzymać telekomunikacyjne kanalizacje kablowe
 • Jak montować i utrzymać tory miedziane;
 • Jak montować i utrzymać torów światłowodowych;
 • Jak montować i utrzymać podzespoły i urządzenia sieci telekomunikacyjnych;
 • Jak konfigurować i utrzymać urządzenia sieci telekomunikacyjnych.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem tytułu pracownika wykwalifikowanego (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego). Zajęcia praktyczne odbywają się u wybranego pracodawcy.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

EE. 1. - Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych (kwalifikacja wspólna z zawodem technik sieci telekomunikacyjnych.

 

DALSZA NAUKA:

Naukę możesz kontynuować od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdobywając w ten sposób wykształcenie średnie, następnie (lub równocześnie) możesz podjąć naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sieci telekomunikacyjnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EE.6. - Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • W firmach telekomunikacyjnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, konserwacją i demontażem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • zakładach produkujących elementy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • własna działalność gospodarczą

 

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY

JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA.

 

 

 

KIEROWCA  MECHANIK

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

JEŚLI:

 • masz już sprecyzowane zainteresowania
 • interesujesz się mechaniką
 • chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą
 • myślisz o podjęciu nauki w szkole branżowej
 • chcesz zdobyć prawo jazdy kat B i kwalifikację wstępną do zawodowego prawa jazdy
 • chcesz mieć możliwość pracy przy konstruowaniu innowacyjnych pojazdów

Podejmij naukę

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODZIE:

KIEROWCA MECHANIK

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

· prowadzenia pojazdów samochodowych

· wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

· prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy

· wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego

· oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w pracowniach szkolnych lub u wybranego pracodawcy
 • będziesz mógł wziąć udział w innowacyjnych zajęciach przy konstrukcji pojazdów („BOLID 1”, „BOLID 2”)
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

Nauka trwa trzy lata. Zajęcia praktyczne odbywają się u wybranego pracodawcy lub w pracowniach szkolnych. W ramach nauki odbywa się kurs prawa jazdy na samochód. Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Kwalifikacja w zawodzie:

AU.4. Eksploatacja środków transportu drogowego (kwalifikacja wspólna z zawodem Technik transportu drogowego)

DALSZA NAUKA:

Naukę możesz kontynuować od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdobywając w ten sposób wykształcenie średnie, następnie (lub równocześnie) możesz podjąć naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.69. - Organizacja przewozu środkami transportu drogowego.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • przedsiębiorstwa transportowe
 • warsztaty mechaniczne
 • warsztaty naprawy sprzętu technicznego
 • możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY

JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA