Home Ponadgimnazjalne Kierunki kształcenia Branżowa Szkoła I Stopnia
Kierunki - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - ŚLUSARZ PDF Drukuj Email
Spis treści
Kierunki - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
ELEKTROMECHANIK
BLACHARZ SAMOCHODOWY
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
KIEROWCA MECHANIK
ŚLUSARZ
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
WĘDLINIARZ
MECHATRONIK
ELEKTRONIK
KRAWIEC
MECHANIK PRECYZYJNY
MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRACOWNIK POMOCNICZY
Wszystkie strony

ŚLUSARZ

(współpraca z firmą SOLARIS)

Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.

Praktyki możesz odbywać w warsztatach szkolnych realizując również kurs spawacza w firmie SOLARIS lub wybranego pracodawcy (jako pracownik młodociany)

JEŚLI:

· chcesz wykonywać elementy maszyn,

· chcesz wykonywać elementy urządzeń powszechnego użytku,

· chcesz poznać elementy obróbki ręcznej,

· chcesz poznać elementy obróbki maszynowej np. frezowanie, szlifowanie, toczenie,

· wykonywać połączenia nitowane, spawane, lutowane, zgrzewane

 

Podejmij naukę

W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODZIE:

ŚLUSARZ

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI:

  • będziesz pracować z profesjonalną kadrą pedagogiczną (nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi)
  • będziesz realizować zajęcia praktyczna w szkole w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych lub jako młodociany pracownik u wybranego pracodawcy
  • zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje realizując kurs spawacza w firmie o światowej renomie SOLARIS (kurs dostępny dla osób realizujących zajęcia praktyczne w naszych warsztatach)

PONADTO:

· będziesz pracować z profesjonalną kadrą pedagogiczną (nauczyciele są egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi)

· zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje realizując kurs spawacza w firmie o światowej renomie SOLARIS

· możesz realizować zajęcia praktyczne w wybranym przez siebie zakładzie.

· możesz zaangażować się w koła zainteresowań

· będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

· będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji (po zdaniu jednego egzaminu kwalifikacyjnego)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MG.20. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

DALSZA NAUKA:

Naukę możesz kontynuować od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, zdobywając w ten sposób wykształcenie średnie, następnie (lub równocześnie) możesz podjąć naukę w formie kursu kwalifikacyjnego i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji MG.44. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

lub w SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA w zawodzie technik mechanik.

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje możliwość pracy w:

· zakładach produkcyjnych z różnych branż

· budownictwie

· usługach

· administracji budynków (np. w roli konserwatorów)

 

PAMIĘTAJ!

REALIZUJĄC ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W WARSZTATACH SZKOLNYCH I ZDOBYWAJĄC KWALIFIKACJE SPAWACZA W FIRMIE SOLARIS MASZ MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA PRZEZ TĄ FIRMĘ.