15 marca

           Uczniowie kl. III wyjechali na 7 - miesięczną praktykę w woj. szczecińskie.

30 marca

           Odbyła się tradycyjna studniówka zorganizowana przez klasę maturalną.

1 maja

           W dniu Święta 1 Maja odbyła się na terenie naszego Liceum uroczysta akademia. Cały zespół uczniowski wziął udział w pochodzie 1-majowym. Nasze wystąpienie w pochodzie poprzedziło staranne przygotowanie się do marszu i śpiewu.

17 czerwca

           Klasa IV przystąpiła do składania egzaminów maturalnych.

lipiec

           W m-cu lipcu kl II odbywała praktykę na majątkach PGR. Klasy I odbywały w dwu grupach praktykę wakacyjną w Ośrodku Szkolnym Kijewo w czasie miesiąca lipca i sierpnia.

1 września

           Rozpoczęcie roku szkolnego 51/52. Akademie rozpoczął zespół chóralny uczniów.

9 września

           Szkoła wzięła czynny udział w Krajowych dożynkach w Poznaniu. Wystąpiliśmy z przygotowanymi przez siebie transparentami.

           Sztafeta naszego Liceum w miesiącu wrześniu na dystansie 4 x 100 zdobyła mistrza szkół w powiecie Środa. Drużyna siatkówki uzyskała również I miejsce w rozgrywkach powiatowych.

22 września

           Kl. III urządziła wycieczkę krajoznawczą do zakopanego. W związku z wycieczką wydana została "Błyskawiczna Gazetka Hodowlana" .

październik

           SKS Liceum Hodowlanego wygrywa mecz piłki nożnej z SKS Gimnazjum w stosunku 4 do 3.

29 października

           Wieczornica z okazji rozpoczęcia m-ca przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Na program złożyły się pieśni i utwory poetyckie w języku polskim i rosyjskim.

           Przedstawiciele szkoły: Szczygielski i Jarecki wzięli udział w pierwszej wojewódzkiej Konferencji Czytelniczo - prasowej w Poznaniu.

listopad

           Dla uczczenia poległych bohaterów Zw. radzieckiego w rocznicę Rewolucji Październikowej zorganizowaliśmy na terenie naszego Liceum uroczystą akademię, oraz wzięliśmy udział w pochodzie manifestacyjnym.

grudzień

           W kołach ZMP odbywają się zebrania przedwyborcze.

           21 grudnia zorganizowana została akademia dla uczczenia 72 rocznicy urodzin generalissimusa Stalina. Na program złożyły się: referat kol. Tratwala, wiersz o Stalinie recytowany przez kol. Kujawę oraz liczne pieśni w wykonaniu chóru uczniów klasy III.
Powrót do strony