15 stycznia

           Odbyła się choinka dla dzieci pracowników tutejszego ośrodka szkolnego. Uczniowie PTH przygotowali na tę choinkę występy artystyczne.

6 lutego

           Wyjazd młodzieży tutejszego technikum do spółdzielni produkcyjnej w Brodowie pow. Środa. Wyjad ten organizowało koło "Spółdzielczości produkcyjnej".

9 lutego

           W czasie Wojewódzkiej Zimowej Spartakiady szkół rolniczych w Bojanowie sportowcy nasi zajęli w ogólnej punktacji 5 miejsce.

9 lutego

           Odbyła się wywiadówka rodziców z wychowawcami klas. Po wywiadówce odbyła się zabawa zorganizowana przez Komitet Rodzicielski.

19 lutego

           Klasa IIIa wystawiła sztukę sceniczną "Poemat pedagogiczny" Makarenki. Na sztuce byli uczniowie PTH i prfesorowie.

23 lutego

           Odbyła się narada produkcyjna gospodarstwa. narade przygotowali uczniowie klasy IV, przygotowując sprawozdania z wykonanych zadań w planie 6-letnim przez poszczególne działy produkcyjne. Jednocześnie podawali wytyczne do rozwoju naszego gospodarstwa w 5-letnim planie. Po daniu sprawozdań, utworzono dyskusję w której młodzież zapytywała się o wazniejsze szczegóły rozwoju gospodarstwa szkolnego Kijewo w planie 5-letnim.

13 marca

           Młodzież PTH Środa wysłuchała audycji o zgonie Bolesława Bieruta. Pamięć wielkiego syna polskiego I sekretarza PZPR, szczerego przyjaciela młodzieży uczczono jednominutową ciszą.

14 marca

           Odbyła się akademia poświęcona setnej rocznicy zgonu wielkiego poety niemieckiego Henryka Heinego.

16 marca

           Młodzież PTH w Środzie wraz z profesorami i dyrekcją słuchała audycji radiowej z przebiegu uroczystości pogrzebowych Bolesława Bieruta.

11-14 kwietnia

           Poszczególne klasy realizowały swe zobowiązania 1-majowe wykonując prace przygotowawcze do budowy boiska koło internatu.

15 kwietnia

           Odbyła się wywiadówka rodziców z wychowawcami klas.

29 kwietnia

           Młodzież naszej uczelni brała udział w biegach narodowych.

1 maja

           Uroczyście obchodziliśmy dzień 1 Maja. 30-osobowa grupa uczni brała udział w pochodzie w Poznaniu.

23 czerwca

           Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po uroczystości odbyła się zabawa maturalna.

28 czerwca

           W tym dniu odbył się zjazd absolwentów tutejszego Technikum.

26 pażdziernika

           Wyjazd trzeciej klasy n awykopki. Przyspieszyliśmy tą akcje w gospodarstwie Babin i Ługowin. Akcja wykopkowa trwała do 8 października.

1 października

           Do szkoły powróciła z praktyki klasa IV, która przebywała na praktyce 4,5 miesiąca.

13 października

           Odbyła się zabawa powitalna dla klas IV, przygotowana przez klasę trzecią. Również były występy artystyczne naszego zespołu.

21 października

           Klasa III wyjechała na wycieczkę do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Najpierw zapoznano się z instytutem maszynoznawstwa a później z osiągnięciami sadownictwa w Marcelinie.

23 października

           Istniejący przy naszym Technikum dział kształcenia zocznego wydał po raz pierwszy absolwentów kształcenia zaocznego. Maturzystów było 7, pozostałych z bardzo licznej grupy.

24-27 października

           Wyjazd kol. Szczepańskiej Lilianny na Spartakiadę Ogólnopolską w Dusznikach-Zdrój, zajęła 6 miejsce w ocenie ogólnopolskiej.

30 października

           Odbyła się akademia na zakończenie matury Technikum zaocznego oraz na powitanie rocznego kursu zootechnicznego, który na terenie naszej szkoły przebywa od 15 października. Część artystyczną przygotował zespół świetlicowy.

3 listopada

           Odbyło się zebranie dyskusyjne w związku z przemianami społecznymi, przybył na to zebranie delegat Zarządu Wojewódzkiego. Młodzież zadawała liczne pytania, na które delegat odpowiadał. Wywiązała się ozywiona dyskusja.

18 listopada

           W tym dniu uczniowie tutejszej uczelni wyjechali na sztukę pt. "Krzyżacy", która została wystawiona w Domu Drukarza.


Powrót do strony