12 stycznia

           W dniu tym odbyła się "Choinka Noworoczna" dla młodzieży tutejszego Technikum. Uroczystość ta zaczęła się o godzinie 17.00. Po występach artystycznych i rozdaniu upominków odbyła się zabawa taneczna.

26 stycznia

           Klasy czwarte wyjechały na wycieczkę zootechniczną do Kosowa i Ściókowa oraz zwiedziły oborę zarodową indywidualnego gospodarza.

2 lutego

           Dzień ten był pamietny dla uczni Technikum, ponieważ zorganizowano pierwszą zbiórkę harcerską i powstała drużyna X harcerzy i harcerek przy Technikum. Na zbiórce tej harcerze dowiedzieli się o tradycjach harcerskich. Opiekunem drużyny jest druh Reks.

4 lutego

           Odbyła się ogólnoszkolna narada produkcyjna, podsumowujaca pracę uczniów w okresie pierwszego półrocza roku szkolnego 1956/57. Praca w tym okresie nie była zadowalajaca. Pierwsze miejsce zajęła klasa II pod względem wyników nauki. Bardzo słabo przedstawia się produkcja klas czwartych, które mają około 50% produkcji. Słabo rozwinęłasie dyskusja. Naradę produkcyjną podsumował dyr. Bogusławski.

10-13 lutego

           W Technikum Hodowlanym w Środzie odbył się zjazd profesorów szkół rolniczych 3 województw. Celem zjazdu było ustalenie progrzamu nauczania w nastepnych latach szkolnych.

13 lutego

           Dwie uczenice Technikum: Szczepańska Lilianna i Szatkowska wyjechały na mistrzostwa w szachy i wzięły udział w półfinale ogólnopolskich indywidualnych mistrzostw wsi. Szczepańska zajęła I miejsce a Szatkowska III.

1 marca

           W tym dniu w godzinach popołudniowych w czasie obiadu, na jednej ze sypialń w internacie wybuchł pożar. W wyniku ofiarnej pomocy uczniów, pozar zdołano ugasić dość wcześnie tak, że straty nie były tak duże. Przyczyną pożaru było spięcie.

11-17 marca

           W miesiącu marcu bardzo dużo pracy włozył zespół taneczny w przygotowaniu tańcy: Kujawiaka i Krakowiaka.

kwiecień

           Należy również wspomnieć o naszym gospodarstwie szkolnym Kijewo. Gospodarstwo nasze w roku bieżącym rozbudowuje się. Budują nową owczarnię, w kwietniu również do użytku został oddany nowowybudowany kurnik. Zostało sprowadzone 750 kurcząt z wylęgarni i jeszcze raz ta ilość zostanie przywieziona w późniejszym terminie.

1 maja

           Szkoła nasza brała udział w pochodzie 1-majowym. Zbiórka wszystkich była na boisku kolejarza. Nastepnie tam wysłuchaliśmy przemówienia tow. Gomułki i potemodbył się pochód ulicami miasta. W pochodzie brała udział grupa harcerzy, która choć niedawno, pracuje bardzo dobrze, organizuje wiele wycieczek, igrzysk harcerskich. Grupa sportowców naszej szkoły takze brała udział w pochodzie 1-majowym.

1 czerwca

           W tym dniu została zorganizowana wycieczka do Kórnika przez prof. Czajkowską. Na wycieczce była klasa trzecia. Wycieczka miała na celu zwiedzenie zamku Kórnickiego i parku, który ma 12 ha i jest z największych w Polsce.

6-8 czerwca

           Klasy IV naszej szkoły miały maturę pisemną. Do matury pisemnej dopuszczonych zostało 53 maturzystów, czterech nie zostało dopuszczonych. Dnia 6 czerwca pisali pracę zmaturalna z jezyka polskiego, 7-go z hodowli i 8-go z matematyki.

13-17 czerwca

           W tym okresie odbywała się matura ustna. Po maturze pisemnej do ustnej niedopuszczona została jedna uczennica. Matury ustnej nie zdało siedmiu uczniów.

1 września

           Nowy rok 1957/58 rozpoczął się uroczystą akademią w świetlicy internatu. W roku tym zajdą pewne zmiany - o czym poinformował nas p. Dyrektor we wstępnym przemówieniu. Mianowicie nasze Technikum zostało przemianowane na 5-cio letnie Technikum Rolnicze. Dowiedzieliśmy się również, że wychowawcami klas są następujący profesorowie:
kl I - prof. L. Nadobnik
kl IIa - prof. K. Wiciak
kl. IIb - prof. M Czajkowska
kl. III - prof. M. Krugler
kl.IV - prof. F. Patora
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez zespoły świetlicowe.

15 października

           Grypa azjatycka nie ominęła także naszego internatu. Klasy z dnia na dzień przerzedzały się, a izolatki napełniały. Nie było innej rady - zamknięto szkołę i stad mieliśmy tygodniową przerwę w nauce i opóźnioną pierwszą klasyfikację.

14 listopada

           Akademia z racji 40-lecia Rewolucji Październikowej odbyła się w naszej szkole z opóźnieniem spowodowanym grypą. Część kolegów, biorących udział w występach, chorowała i stąd powstały trudności opóźniające przygotowanie części artystycznej. Na część artystyczna złożyły się: śpiewy, recytacje, taniec oraz inscenizacja "Samotnego, białego żagla" Katajewa. Inscenizacja ta tematycznie była związana z zagadnieniem rewolucji. Naszą akademie uświetniły występy orkiestry Powiatowego Domu Kultury, dzięki którym całość programu była poszerzona i bardziej urozmaicona.

18 listopada

           Szkolna drużyna sportowa udała się do Wrześni, aby rozegrać mecz piłki koszykowej i siatkowej z drużyną technikum Weterynaryjnego. Koledzy z Wrześni przyjęli nas bardzo serdecznie. znalazła się gorąca kawa, która poprawiła znakomicie samopoczucie naszych zawodników, zmarzniętych na kość w czasie jazdy. Co dotyczy meczu - zakończył się całkowitą klęską naszej drużyny.

24 listopada

           Halo !! Tu harcerze ! Baczność ! Na prawo patrz ! Druhu Komendancie - melduję X drużynę im. Jana III Sobieskiego gotową do rozpoczęcia pierwszego od czasu odnowienia drużyny - kominka harcerskiego.
Dh. Drużynowy Henryk Łukaszewski.
Taki był początek pierwszego występu naszej drużyny przygotowanego dla szkoły, na który zaprosiliśmy delegacje wszystkich drużyn średzkich, Komendę Hufca oraz grono profesorskie. Po tzw. części oficjalnej, w której druh Komendant Hufca Stanisław Rex opowiedział gawędę na temat historii harcerstwa polskiego, nastąpiła część artystyczna w wykonaniu wszystkich obecnych w świetlicy, bowiem była to mała potańcówka, przeplatana różnymi grami harcerskimi. Kominek nasz zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu harcerskiego i hejnału wieczornego.

1 grudnia

           W pierwszą niedzielę grudnia ożywiła się nasza szkoła i internat, gdyż tłumnie napłynęli do niej rodzice, aby dowiedzieć się o wynikach pracy swoich córek i synów. Niestety dużo z nich odeszło zasmuconych usłyszanymi informacjami. Pierwszy okres nie odznaczał się zbyt intensywną pracą, to też wyniki były bardzo mierne

21 grudnia

           Nadszedł oczekiwany dzień wyjazdu na ferie zimowe! Rozjeżdżamy się na 2 tygodnie do swoich rodzin, aby przez ten okres odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy. Zobaczymy się znowu 7 stycznia 1958 roku.


Powrót do strony