11 stycznia

           - "Drrrr ...Drrrr... - telefon! Tu Dyrekcja Technikum Rolniczego. - Co?! - Kto mówi? - Technikum Weterynaryjne we Wrześni? Chcecie nasze uczennice na zabawę? - To jest chyba niemozliwe!". Rozmowa telefoniczna przedłuża się. Zostaje jednak załatwiona pozytywnie. Dziewczynki przyjmują zaproszenie entuzjastycznie!!.
O godzinie 17.00 wraz z prof. Wiciakiem wyjeżdżamy do Wrześni. We Wrześni zostałysmy serdecznie przyjęte. Serdeczne powitanie podbiło nasze serca, a widok obficie zastawionych stołów podbił nasze żołądki. W trakcie zabawy koledzy z Wrześni przedstawili "szopkę satyryczną", której głównym wątkiem były wrazenia kolegów z odbytej praktyki w Środzie. W czasie zabawy było mnóstwo atrakcji i wiele miłych niespodzianek. Zabawa zakończyła się w miłej atmosferze.

6 lutego

           Odbyła się narada produkcyjna podsumowująca wyniki nauczania i pracę kół naukowych za I półrocze... W I półroczu najlepiej pracowały zespoły świetlicowe i czytelnia. Ponadto prof. Kruger zdała relację o zachowaniu się mlodzieży w szkole oraz na terenie internatu w czasie samokształcenia. Prof. fedyk stwierdził, że poziom nauczania zanicznie się obniżył w porównaniu z I okresem. Młodzież na naradzie nie brała czynnego udziału w dyskusji. Zebranie podsumował dyr. Bogusławski.

6 lutego

           Został założony sklepik uczniowski. Organizatorami sklepiku byli członkowie zarządu PSS w Środzie. . Utworzono Zarząd i Radę Nadzorczą. Zarzad i Rada Nadzorcza składa się z 10 uczniów. Opiekunem sklepiku jest prof. Tokarzówna. Sklepik otzrymał nazwę "KŁOS". Pierwszym klientem w naszym sklepiku był dyr. Bogusławski.

8 lutego

           Piętnastoosobowa grupa chłopców skorzystała z zaproszenia Rady Młodzieżowej w Koźminie W Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej na wspólna zabawę karnawałową. W przeddzień zabawy kierownictwo internatu umozliwiło namskorzystania z łaźni i to nawet długo mieliśmy ciepłą wodę.Pokrzepieni na duchu poszliśmy spać... Rano wyłonił się kłopot - i to całkiem poważny. zaczęto zastanawiać się, czy jadąc na taka zabawę wypada jechać w czapkach szkolnych ? czy nie należałoby jechac w beretach ? Po cichej dyskusji uzgodniono, że lepiej się nie narażać. Gdy nadszedłten oczekiwany dzień, wszyscy odpowiednio przyszykowani, należycie ubrani wyszliśmy na dworzec żegnani przez koleżanki i kolegów. Zdaje się, że nawet na nasza cześć śpiewano "Bajo bango". Na dworcu w Koźminie spotkało nas małe rozczarowanie; sądziliśmy, że wyjdzie po nas jakaś delegacja czy coś w tym rodzaju. A gdy to nie nastapiło troszkę poddenerwowani - pytając się po drodze gdzie taka a taka szkoła - przyszliśmy na miejsce... Zabawa była przyjemna, wesoła. Nawet grono profesorskie z bardzo miłym księdzem na czele zaintonowało "Góralu, czy ci nie żal" na melodię wielogłosową.

20 kwietnia

           Obie druzyny: 6 drużyna harcerek im. Ireny Kowalskiej i 10 drużyna harcerzy im. Jana III Sobieskiego udały się do Czarnotek na zaproszenie tamtejszych harcerzy. Jechalismy trasą Środa - Zaniemyśl kolejką wąskotorową a stamtąd Zaniemyśl - Czarnotki - pieszo. Już na stacji w Środzie z przerażeniem stwierdziliśmy, ze pada deszcz. Popsuło nam to trochę humor, ale ponieważ harcerz z uśmiechem pokonuje trudności, jak mówi 8 punkt prawa harcerskiego - po chwili rozjaśniliśmy nasze oblicza. Z zaniemysla do Czarnotek jest 5 km drogi, my zaś mieliśmy 3 godz. czasu, dlatego też w przydrożnym lasku na polance rozbiliśmy namiot, który nawiasem mówiąc wcale nie był lekki... Drużyna z czarnotek przyjęła nas bardzo gościnnie.

1 maja

           Udział w pochodzie 1-majowym wzięli wszyscy profesorowie, uczniowie oraz harcerze Technikum Rolniczego. Wszyscy zebraliśmy się na boisku "KS-Polonia" w Środzie, gdzie wysłuchaliśmy nadanego przez radio przemówienia I sekretarza KC PZPR tow. Władysława Gomułki. Harcerki 6 drużyny im. Ireny Kowalskiej przy Państwowym Technkum Rolniczym ubrane były w średzkich strojach ludowych. Pogoda dopisywała. Na boisku KS-Polonia nie brak było również sportowców.
Na boisku odbyło się również wręczenie sztandaru dhn. Laurentowskiej ufundowanego przez ludność okolic i Środy hufcowi średzkiemu. Dhna. Laurentowska otrzymała sztandar z rąk I sekretarza KP PZPR tow. Miłostana, który wygłosił przemówienie do zgromadzonej ludności. Dhna. Laurentowska wygłosiła wzruszajace przemówienie do zebranych harcerek i harcerzy. Z kolei wręczyła sztandar dh. Rexowi.
Po niedługim czasie wypuszczono z klatek gołębie - symbol pokoju, po czym pod werbel bębnów ruszyliśmy na ulice.
Na czele pochodu maszerował poczet sztandarowy. Nasi harcerze maszerowali dumnie, ulicami całej Środy z wypietą piersią na której błyszczał krzyż harcerski - symbol Związku Harcerstwa Polskiego.
Po południuna boisku KS-Polonia odbyły się zawody lekkoatletyczne i pokazy gimnastyczne. Udział w pokazach gimnastycznych wzięli sportowcy Technikum Rolniczego.

12 maja

           dzisiaj odbył się bieg przełajowy o trasie 500 m. Zawodniczki i zawodnicy, którzy uzyskali pierwsze miejsca otrzymali nagrody oraz dyplomy uznania, które wręczył im prof. Szczepański. Prof. Szczepański przy tej okazji nie omieszkał powiedzieć jak dodatnio wpływa sport na rozwój oraz tężyznę fizyczną organizmu.

czerwiec

           W obecnym roku szkolnym obejście internatu zostało uporządkowane przez uczniów. Również zupełnie inaczej wyglądają poletka doswiadczalne. Z początkiem wiosny ustalono nowe wymiary i wytyczne poletka. Każdy uczeń w szkole ma swoje poletko, na którym musi wykonać wszystkie prace pielęgnacyjne do siewu aż do zbioru włącznie. Przy każdym poletku stoi tabliczka z nazwą rośliny. Uczniowie wszystkich klas starannie pielęgnują zasiane rosliny. Przed poletkami ciągną się rabaty kwiatowe, którymi opiekują się dziewczynki z klasy II.
W bieżącym roku dzięki staraniom dyrekcji szkoły i prof. Fedyka założono ogródek botaniczny. Na małych działkach posadzono rośliny, które posegregowano rodzianami. Uczniowie klasy II - Machel, Kozłowski i Kizewski nie szczędzili swych sił, aby upiększyć wygląd ogródka botanicznego. Nakładem ich pracy wybudowano basen, w którym rosną rosliny wodne oraz znajdują się ryby. Dzięki ich pomysłowości na jednej z działek zrobiono ogródek skalny - alpinarium.
Przy zakładaniu stacji meteorologicznej pomagali uczniowie klas II. Stacja meteorologiczna znajduje się na poletkach doswiadczalnych. Założenie stacji meteorologicznej zawdzięczamy dyrekcji oraz profesorom: Piotrowskiemu i Wiciakowi.

18 czerwca

           Klasy III i IV pojechały do Naramowic gdzie znajduje się wystawa i pokaz nowoczesnych maszyn rolniczych zagranicznych i polskich, a nastepnie do Poznania zwiedzić Międzynarodowe Targi Poznańskie.

2-26 lipca

           W praktyce, którą odbywaliśmy w gospodarstwie szkolnym w Kijewie brało udział 30 uczniów. Opiekunem w Internacie była pani prof. Tokarz, w gospodarstwie zaś opiekował się pan instruktor Wencel.
Rozkład dnia przedstawiał się następująco: pobudka godz. 6.15, śniadanie 6.30, wyjazd do gospodarstwa na zjęcia praktyczne 6.45, zakończenie pracy i przyjazd do internatu godz. 13.00, obiad 13.30, od 14-16 cisza popołudniowa, od 16-19 czas wolny, godz. 19.00 kolacja i po kolacji apel, godz. 21.00 cisza nocna.

28 lipca - 28 sierpnia

           Decyzja Rady Pedagogicznej praktykę wakacyjną nasza klasa IV w liczbie 32 odbyła w Gospodarstwie Szkolnym w Szamotułach. Praktykę rozpoczęliśmy w minorowych nastrojach.... W tym gorączkowym okresie prac jakim są żniwa, pracowaliśmy od rana do wieczora.
Głównymi pracami jakie wykonywaliśmy to: zestawianie zbóż, zwózka, układanie stert, grabienie oraz pomoc przy szeregu innych prac polowych. Wykonaliśmy ok. 50% prac żniwnych. Wolne chwile od pracy spędziliśmy w internacie czytając książki i prasę, lub jak kto wolał odpoczywając, lub udając się na spacer do miasta.

2 września

           Odbyło się uroczyste powitanie roku szkolnego. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie, grono profesorskie oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego. Powitania wszystkich zebranych dokonali uczniowie. Mówili o stojących przed nami nowym roku szkolnym i o czekających nas zadaniach. Następnie wręczyli dyr. Bogusławskiemu wiazankę kwiatów. Z kolei dyrektor powitał wszystkich zebranych i powiedział parę serdecznych słaów do nowoprzybyłych uczniów.
Następnie zabrał głos były profesor naszej szkoły prof. Kowaliński, obecnie z-ca przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Środzie. Mówił przekonywujaco do swoich byłych wychowanków, o nauce oraz stojacych przed nami zadaniach. Powiedział, że ambicja każdego ucznia powinno być zdanie matury i praca w obranym zawodzie. Nasza uroczystość została zakończona odśpiewaniem hymnu narodowego.

7 września

           Odbyły się dożynki, które były przygotowane przez gospodarstwo szkolne. W dożynkach brali udział: dyrekcja, szkoły, grono profesorskie, pracownicy gospodarstwa, uczniowie Technikum Rolniczego z Szamotuł oraz młodzież naszego Technikum. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym wręczeniem wieńców dyr. Technikum, kierownikowi gospodarstwa oraz przedstawicielowi Woj. Zarządu Rolnictwa. Po wręczeniu wieńców wzięliśmy udział we wspólnej kolacji, po której rozpoczęła się zbawa. Miło było, ale wszystko ma swój koniec, nawet to co piękne. O godzinie 21.00 pożegnaliśmy plac dożynkowy i rozbawione pary.

20 września

           W związku z osiągnięciami przez gospodarstwo szkolne w Kijewie dobrych wyników w gospodarstwie i zajęcie III miejsca wśród gospodarstw szkolnych w skali krajowej, odbyła się uroczystość , na której został wręczony dyplom uznania kierownikowi gospodarstwa ob. inż. Stępniewskiemu. Akademia odbyła się w świetlicy internatu, na której byli obecni: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa mgr Bniewski z Warszawy, przedstwiciele Wojewódzkiego zarządu Rolnictwa ob.ob. Nowinowski i Luto, dyr. Bogusławski, grono profesorskie, zaproszeni goście oraz młodzież naszego Technikum.

19 października

           Wesoły popołudniowy a jednocześnie bijaźliwy nastrój. Zjazd Rodziców napełniał serca uczniów strachem, a z drugiej strony radością. Po zebraniu Rodziców w szkole odbyła się uroczysta akademia w internacie. dzień ten był dniem, w którym witaliśmy klasę V wracajacą z praktyki, toteż starano się o jak najlepsze wrażenie.

7 listopada

           Uroczystość Rewolucji Październikowej poprzedzał okres gorączkowych przygotowań i prób. Uwieńczeniem tego okresu, który utrzymywał nas z ciągłym napięciu był wystep dn. 7 listopada w naszej świetlicy oraz występ w auli Domu Kultury dnia 12 listopada. Do występu byliśmy przygotowani, toteż na ustach naszych błąkał się wesoły uśmieszek.

5 grudnia

           dzień ten na długo pozostanie w naszych pamięciach. Było to Święto naszych wychowawców i profesorów - "Dzień nauczyciela", po raz pierwszy obchodzony tak uroczyście.
Tydzień później zorganizowano akademię poswięconą "Dniu nauczyciela" i pożegnaniu absolwentów 4-letniego Technikum Rolniczego zaocznego oraz 2-letniego Technikum Zaocznego. Kierowniczka działu kształcenia korespondencyjnego p. Patorowa chcąc wyrazić jak najwieksze uznanie dla absolwentów, zwróciła uwagę na przeszkody i trudności, które przeszkadzają zdobycie matury kształceniem zaocznym.


Powrót do strony