17 stycznia

           Po feriach zimowych, przygotowanie do karnawałowej zabawy. Kółko "robótek ręcznych" zrobiło ozdoby choinkowe. Na część artystyczną składał się występ chóru oraz zespołu dramatycznego. Program artystyczny urozmaicony był piosenkami chóru oraz recytacjami. Po gwiazdorze i kolacji rozpoczęła się zabawa taneczna z wielu atrakcjami.

24 kwietnia

           Zorganizowano konkurs recytatorski w związku ze 150 rocznicą urodzin Juliusza Słowackiego. Konkurs obejmował następujące grupy repertuarowe: poezję i prozę. Recytatorzy obowiązania byli przygotować w repertuarze po jednym utworze z każdej grupy. Łączny czas trwania recytacji nie powinien przekraczać 20 min. Na eliminacjach do konkursu przystąpiło 11 amatorów, z których pierwsze miejsca zajęli: Sosnaowska Aleksandra, Musielak Bożena, Dębowski Jan, Grzędzielska Alicja, Kornecka Anna.
Na odbytych w dniu 9 maja Wojewódzkich Eliminacjach szkół Rolniczych w Bojanowie nasi laureaci zajęli następujące miejsca: II - Dębowski Jan, X - Kornecka Anna i Sosnaowska Aleksandra, XV Musielak Bożena.

1 maja

           Wszyscy uczniowie reprezentowali barwy naszej szkoły w pochodzie pierwszomajowym. Na boisku KS Polonia zgromadzona ludność miasta oraz uczniowie wysłuchali przemówienia tow. Gomułki, by następnie wziąć udział w pochodzie.

maj

           Z racji X-lecia spółdzielni produkcyjnych w powiecie średzkim został zorganizowany uroczysty zjazd przedstawicieli Partii i Państwa w Powiatowym Domu Kultury w Środzie. Przedstawiciele naszego Technikum - uczniowie kl IV witali przybyłych na Zjazd gości, a zespół chóralny i recytatorski uświetnił część artystyczną tej uroczystości

1 czerwca

           W tym roku maturę zdaje pierwsza V klasa. Jak zwykle okres ten poprzedza gorączkowy okres przygotowań i niepewności. Abiturienci są solidnie przygotowani, nie mniej w częstych rozmowach powtarzają, że "nic nie umieją, a jeśli mają jakieś wiadomości, to z pewnością "wszystko im się pomieszało". Do matury pisemnej wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni. Pisali w kolejności: j. polski, matematykę i hodowlę.

13 czerwca

           Maturzyści urządzili bal maturalny. Bal maturalny jest uwieńczeniem pięcioletniego okresu wytężonej pracy nad kształtowaniem charakteru oraz zdobywaniem wiedzy zawodowej i ogólnej.

2 września

           W naszym Technikum nowy rok szkolny rozpoczęliśmy akademią, która odbyła się rano. Na akademii tej przemawiał pan dyr. Bogusławski. Potem cała młodzież szkolna poszła na grób pomordowanych przez Niemców obywateli tutejszego miasta i okolicy. Tam, minutowa ciszą oddaliśmy hołd pomordowanym. Delegacja młodzieżowa złozyła na grobie wieniec. Po krótkiej przemowie wygłoszonej przez ob. Muszyńskiego wróciliśmy do szkoły.

3 października

           Dziś odbyło się uroczyste wręczenie wieńca dożynkowego szkolnego w Kijewie, panu inż. Stępniewskiemu. Uroczystość ta była uroczystością podwójną, poniewż na niej została także wręczona kierownikowi gospodarstwa nagroda, za zajęcie trzeciego miejsca w Polsce w współzawodnictwie gospodarstw szkolnych.

10 grudnia

           Harcerze urządzili dziś choinkę w zagajniku, przy szosie poznańskiej. Choinka została ubrana przez harcerzy i trzeba powiedzieć, że bardzo pomysłowo ubrana. W dniu tym, przy choince skladali przyrzeczenie niektórzy druhowie. Druhna drużynowa, pani prof. Tokarz opowiedziała nam o zwyczajach wigilijnych. Następnie przeczytała list od matki naszej bohaterki druzyny Irki Kowalskiej.
Najprzyjemniej było przy rozdawaniu upominków własnoręcznie wykonanych. Dziewczynki zrobiły dla chłopców herby miasta Środy a chłopcy bardzo pomysłowe ordery. Druhna drużynowa otrzymała od zastępu "Ziółek" ziółka wykonane z drutu z naklejonymi zdjęciami.


Powrót do strony