23 lutego

           W naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie tutejszej młodzieży z delegacjami wojska polskiego i radzieckiego. Spotkanie to odbyło się z okazji 42 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Uroczystość tą otwarł dyrektor naszego Technikum mgr W. Bogusławski. Okolicznościowe przemówienie wygłosili: Dyrektor Państwowego Liceum Ogólnokształcącego p. Anders oraz przedstawiciele wojsak polskiego i radzieckiego. Organizacje szkolne ZMS z Liceum i ZMW z technikum wręczyły przedstawicielom Armii kwiaty o barwach narodowych.
Po części oficjalnej nastapiła część artystyczna, w której wystąpili z dostosowanym do tej rocznicy programem uczniowie z PLO i PTR.

1 marca

           W związku z organizowanym w lipcu Ogólnopolskim zlotem młodzieży szkolnych Klubów Przyjaźni na Polach Grunwaldu, Zarząd Główny TPP-R i Ministerstwo Rolnictwa zorganizowały konkurs - sztafetę na najlepiej pracujące Szkolne Koło TPP-R w Technikach Rolniczych.
Celem konkursu - sztafety jest popularyzacja przyjaźni Polsko - Radzieckiej oraz zorientowanie się w pracy Szkolnych Kół TPP-R. Nasze Technikum Przyjęło sztafetę od TPP-R w Bojanowie by przekazać ją następnie Szkolnemu Kołu TPP-R w Koźminie.

1 maja

           Uroczystość pierwszomajową poprzedzili harcerze nocnym rajdem do Murzynowa Leśnego 30.IV na 1.V. W rajdzie tym brały udział także niektóre drużyny z województwa. Wszyscy strasznie zmokli bo całą noc padał deszcz. Nie przeszkadzało to jednak harcerzom wziąć udziału następnego dnia w pochodzie pierwszomajowym.
Cała ucząca się młodzież oraz ludność miejska zebrała się na stadionie KS "Polonia", gdzie wysłuchali przemówienia przewodniczacego PRN. Następnie ulicami miasta przeszedł barwny pochód. Na zdjęciu drużynowa prof. Bożena Tokarz na czele grupy harcerzy. Uroczystość pierwszomajowa w naszej szkole zakończyła się zabawą.
Akademia z okazji 1-maja odbyła się także w naszym Technikum. Przemówienie wygłosił kierownik internatu W. Kaczmarek.

1 września

           Jak co roku poczatek nauki w naszej szkole był obchodzony bardzo uroczyście. Młodzież odświętnie ubrana zebrała się w świetlicy. Oczekując na Pana Dyrektora, gości zaproszonych oraz grona profesorskiego wysłuchano radiowego przemówienia Ministra Oświaty - Tułodzieckiego.
Zebranych na sali powitał Pan Dyrektor, który w swoim przemówieniu zwrócił się do młodzieży z apelem, aby w nowym roku szkolnym młodzież rzetelnie zabrała się do nauki. Z zaproszonych gosci do młodzieży przemawiali przedstawiciele PZPR i ZSL, którzy w kilku serdecznych słowach, życzyli nam dobrych postępów w nauce.

16 października

           W godzinach popołudniowych odbyła się "przedwywiadówka" oraz zebranie rodziców połaczone z wyborem nowego zarzadu Komitetu Rodzicielskiego. część rodziców po konferencji rozjechała się do domów, część pozostała i uczestniczyła w uroczystościach popołudniowych.

5 listopada

           Młodzież naszego Technikum uczciła rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej uroczysta akademia. Referat okolicznościowy wygłosił kierownik internatu pan Kaczmarek. Na część artystyczną złożyły się: jednoaktówka przygotowana przez zespó Kółka Dramatycznego pt. "Nowy tor" oraz wystepy chóru i recytacje.

11-13 listopada

           Koło ZMW przy naszej szkole zorganizowało "trzy - dniówkę". Modzież kl. II-V podzielona była na grupy do kólek zainteresowań: plastyki, tańca, fotografii i "żywego słowa". Wykłądy były bardzo ciekawe i dużo nowych wiadomości zdobyto w tym krótkim czasie. W niedzielę odbył się pokaz tego czego nauczyliśmy się podczas "trzy - dniówki".
Dziękujemy Kołu ZMW za dostarczenie fachowych sił oraz gronu profesorskiemu za umozliwienie korzystania z wykładów.

grudzień

           W bieżącym roku szkolnym Wydział Kształcenia Korespondencyjnego posiada sześć klas Technikum Rolniczego oraz dwie klasy Kursu Rolniczego. ogólnie na jednym i drugim kierunku szkolenia jest 330 słuchaczy.
W miesiącu listopadzie i grudniu 1960 roku odbyły się egzaminy słuchaczy Kursu Rolniczego. Dopuszczono do egzaminu końcowego 40 osób. Z tej liczby pieciu nie zdało, trzydziestu trzy osoby uzyskały świadectwa technika w zawodzie dwóch (z przygotowaniem srednim - ogólnokształcącym) pełne kwalifikacje agrotechnika. Razem 35 absolwentów.


Powrót do strony