lipiec

Gospodarstwo szkolne w Kijewie, zgodnie z nakreślonym zadaniem szkoły, mającym na celu przygotowanie kadr dla gospodarstw wieloobiektowych, zostało z dniem 1 lipca 1963 powiększone o dwa gospodarstwa wielkorolne w Nadziejewie i Mądrych. Obecna powierzchnia gospodarst w szkolnych wynosi 720 ha.

2 września

Uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego.
Wchodzimy w nowy rok szkolny 63/64, pełni zapału i entuzjazmu, przekonani, że będzie on rokiem radosnej twórczej pracy, zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. W świetlicy szkolnej wysłuchaliśmy przemówienia Ministra Oświaty Tułodzieckiego, krótkiego przemówienia kol. Dyr. Bogusłąwskiego, podzieliliśmy się przeżyciami wakacyjnymi. Szczególnie wiele do powiedzenia mieli uczestnicy wycieczki w góry zorganizowanej przez ZMW, prowadzonej przez kol. Wiciaka.
Nowy rok szkolny 63/64 rozpoczął się pod znakiem dalszego rozwoju tutejszej szkoły. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu budynku szkolnego uzyskano dodatkowo parę pomieszczeń szkolnych. Szczególnie wartościowym osiągnięciem jest uzyskanie dodatkowo jednej izby lekcyjnej, dwóch gabinetów, poprawienie warunków rekreacyjnych i bhp. Także pomieszczenia administracyjne zostały powiększone.
Naukę podjęło 288 uczniów w siedmiu klasach. Wydział Korespondencyjny K.R. rozpoczął pracę przy 6 oddziałach 5-cio letniego Technikum Rolniczego i 4 oddziałach Dwu i półletniego Kursu Rolniczego. Ilość uczniów 400.
W internacie dodatkowo wygospodarowano dwie sypialnie uczniowskie. Jednak przeładowanie szkoły i internatu młodzieżą zmusiło dyrekcję szkoły do wprowadzenia łóżek piętrowych - co oczywiście nie jest korzystną zmianą.
Brak mieszkań służbowych dla personelu nauczyc. doprowadził do zajęcia 8 sypialń przez pracowników szkoły.
Jako formę eksperymentalną, mającą na celu polepszenia szkolenia praktycznego, wprowadzono w klasie III-ej zajęcia praktyczne z uprawy i mechanizacji po dwa dni w tygodniu w okresach I i IV a okresy II i III przeznaczono tylko na dyżury z hodowli.
W wychowaniu szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie osobowości ucznia i wyrobienie cech aktywnego członka społeczeństwa socjalistycznego.
Potrzeby szkoły są jeszcze znaczne. W bieżącym roku szkolnym winno być ostatecznie urządzone boisko szkolne. Dla poprawienia potrzeb bytowych konieczne jest poprawienie warunków wyżywienia poprzez lepsze urządzenie warzywnika i wybudowanie budynku gospod. na chów przystołówkowy świń.

Pracownicy szkoły

Grono pedagogiczne:

mgr inż. Wiktor Bogusławski - dyrektor
mgr inż. Zenon Pepeta - z-ca dyrektora
inż.Lidia Baranowska
Mieczysława Czajkowska
mgr Maria Fedyk
mgr Kazimierz Fedyk
Zygmunt Harłos
Józefa Jóźwiak
mgr inż. Fabian Laskowski
Leon Nadobnik
mgr inż. Florian Patora
mgr Hanna Pawliczak
mgr Jerzy Pilaczyński
mgr inż. Józef Piotrowski
mgr inż. Marian Połowicz
Andrzej Ryll Jan Świątek
mgr Józef Szczepański
mgr inż. Konrad Wiciak
Wychowawcy i pracownicy internatu:

Wacław Kaczmarek - kierownik internatu
mgr inż. Genowefa Mańka
Bazyli Wysoczański
Maria Sumelka
Flora Wawrzyniak
Janina Zacharzewska
Stanisław Kozak
Jadwiga Konieczna
Jan Sikora
Bożena Balcerzak
Stanisława Sroczyńska
Maria Wiśniewska
Helena Jakubowska
Bronisław Przybylski
Bolesław Waraczewski
Barbara Kaczmarek
Pracownicy Wydziału Korespondencyjnego

Helena Patorowa
Zofia Bogusławska
Bożena Parzyszowa
Służba zdrowia

dr Jerzy Baranowski
dr Henryk Słowik
Pracownicy administracyjni

Helena Karaś
Czesława Mąderek
Maria Adamska
Ignacy Śmigielski
Kazimierz Ślebioda
Elżbieta Wilkowska
Pelagia Jakubowska
Józefa Śmigielska
Stefania Karolczak
Stanisław Krysztofiak

październik

Wszystkie klasy brały udział w wykopkach w okolicznych PGR i Spółdz. Produkcyjnych pomagając w ten sposób w zbiorach powiatu średzkiego.

12 listopada

Dla uczczenia rocznicy Rewolucji Październikowej odbyła się uroczysta akademia z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli. W udekorowanej świetlicy śpiewał chór, wysłuchano wierszy tematycznie związanych z Rewolucja Październikową.
Historia Rewolucji i jej wspaniałe skutki w międzynarodowym ruchu rewolucyjnym powróciły na nowo w wygłoszonych referatach.

16 listopada

W codziennym życiu mało jest czasu aby składać sobie dowody przywiązania i serdeczności. Okazję przede wszystkim stwarza Dzień Nauczyciela. Ciepłe słowa i kwiaty ofiarowane wtedy są symbolem wszystkich tych nie wyrażonych w ciągu całego roku uczniowskich uczuć, są pomostem, który na nowo spaja we wspólnej pracy, wspólnych troskach i radościach serca nauczycieli i ich wychowanków.


Powrót do strony