styczeń

Nowy rok witali wspólnie nauczyciele i uczniowie według starej tradycji. Na środku świetlicy płonęła wszystkimi barwami choinka, pachniały gałązki, a młodzież bawiła się, tańczyła, śmiała się z komicznych postaci noworocznej szopki, entuzjastycznie witała obładowanego podarkami Dziadka Mroza ...

18 stycznia

Uroczyste wręczenie załodze gospodarstwa szkolnego w Kijewie na własność Sztandaru Przechodniego ufundowanego przez Centralny Związek Pracowników i Robotników Rolnych oraz Ministerstwo Rolnictwa. Sztandar Przechodni został zdobyty już po raz trzeci przez załogę gospodarstwa szkolnego we współzawodnictwie między gospodarstwami szkolnymi o najlepsze wyniki produkcyjne i dydaktyczne.
Na zdjęciu kierownik gospodarstwa inż. Bolesław Stępniewski ze sztandarem.
Podniosła uroczystość odbyła się przy udziale załogi gospodarstwa, pracowników szkoły, delegacji młodzieży oraz przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych władz partyjnych, państwowych i związkowych.
Zdjęcie 2     Zdjęcie 3     Zdjęcie 4

8 lutego

Maturzyści bawili się na tradycyjnej studniówce.

11 marca

Zmarł kol. Florian Patora zostawiając w sercach kolegów i wychowanków serdeczne wspomnienie wzorowego pedagoga i współpracownika.

30 marca

Okres III zakończył się podsumowaniem wyników nauczania na wspólnym zebraniu nauczycieli i uczniów w internacie. zastanawiano się nad przyczynami ocen niedostatecznych ...

26 kwietnia

Odbył się mecz lekkoatletyczny w ramach Ligi Szkół Rolniczych między uczniami Techników Rolniczych Witkowa, Wrześni i Środy. Zwycięstwo odniosło PTR ze Środy ilością 1730 punktów przed Witkowem 1280 punktów i Wrześnią 1113 punktów.

28 kwietnia

Odbyło się przejęcie sztafety Szkolnego Koła Przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Księgę pamiątkową przewieziono następnie do Trzcianki.

20 czerwca

Odbył się bal maturalny. Maturzyści (20 uczniów na 23 przystępujących do matury) odebrali świadectwa dojrzałości, pożegnali dyrekcję szkoły, nauczycieli, podziękowali im za pięcioletni trud... Następnie bawili się na swym balu maturalnym.

1 września

Rozpoczął się nowy rok szkolny uroczysta akademią w świetlicy internatu Technikum. Zebrana młodzież wysłuchała przemówienia Min. Oświaty W. Tułodzieckiego a następnie przemówił sekretarz KP PZPR w Środzie tow. Antkowiak... Akademia skończyła się programem artystycznym przygotowanym przez uczniów. Rok szkolny rozpoczęła kadra pedagogiczna w zmienionym nieco składzie. Z grona ubyły nast. osoby:
kol. mgr Fedykowa - przeszła na emeryturę, kol. Jóźwiakowa - podjęła pracę w innym zakładzie.
Podjęli pracę nowi koledzy: kol. mgr inż. Ryszard Wawrzyniak, kol. mgr inż. Kozanecki.

28 listopada

I okres nauki w roku szkolnym zakończył się konferencja klasyfikacyjną i zebraniem rodzicielskim, na którym wychowawcy poszczególnych klas poinformowali rodziców o postępach i zachowaniu uczniów.

grudzień

Odbyło się spotkanie młodzieży z literatką Danutą Bienkowską, w czasie którego podzieliła się ona ze słuchaczami swym dorobkiem twórczym i zapoznała z warsztatem literackim pisarza.


Powrót do strony