styczeń

          Z okazji 20-tej rocznicy wyzwolenia miasta Środy odbyła się akademia, w czsie której wspomnieniami z tamtych dni podzielił się z młodzieżą jeden z pracowników drukarni, bezpośredni świadek wyzwolenia miasta. Następnie o przeżyciach w obozie jenieckim i wyzwoleniu mówił dyrektor mgr inż. Bogusławski.

8 marca

          8 marca jak co roku odbyła się uroczystość poświęcona wszystkim kobietom pracującym w szkole lub z nią związanych. Wszystkie otrzymały upominki i serdeczne życzenia pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym.

1 maja

          Nauczyciele, uczniowie i pracownicy Technikum wzięli udział w uroczystościach i pochodzie 1-wszo Majowym dla uczczenia Święta Pracy.
Młodzież w szeregu barwych grupach wyruszyła z internatu. Idąc przez miasto wraz z radosnym tłumem zakończyła pochód kulminacyjnym momentem - przejściem przed trybuną honorową. Po południu wzięła udział w imprezach rozrywkowych i rozgrywkach sportowych.

maj/czerwiec

          Okres ten chyba najgorętszym - matury. W "Chłopskiej Drodze" czytamy: "Nowe zasady egzaminów maturalnych obowiązywać będą także w kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów wszystkich uczelni. Podstawowym kryterium będą - jak i poprzednio - wyniki egzaminów. Wprowadzona została 7-stopniowa skala ocen (np. za piątkę - pięć punktów), do liczby punktów z egzaminów dochodzą jednak dodatkowe warunki, jak: wyniki nauki z ostatnich klas szkoły średniej, opinia szkoły, zaświadczenia o odbyciu stażu pracy w obranym zawodzie. Nowy system przyjęć zwiększa szansę młodzieży pochodzenia chłopskiego, robotniczego i kandydatów z małych środowisk".

czerwiec

           W dniu 12 czerwca Kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i czynnikami społeczno-gospodarczymi wystapiło z wnioskiem o organizację w roku szkolnum 1965/66 Szkoiły Przysposobienia Rolniczego z klasą pierwszą.
Miejscowy Wydział Oświaty i Kultury w Środzie przesłał wniosek do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.IV.1958 r zatwierdziło organizację SPR w Środzie z dniem 1 wrzesnia 1965 roku.
Kierownictwo Szkoły objęło kol. Eleonora Brajer, wychowawczynią klasy została inż. Halina Busiakiewicz. Na zdjęciu pierwsza klasa SPR.

czerwiec

           Wycieczka do NRD trwała 10 dni. Kierownikiem grupy nauczycieli i uczniów był kol. mgr inż. Wawrzyniak, tłumaczem zaś kol. Czajkowska.... Uczniowie zobaczyli Poczdam, siedzibę i miejsce gdzie w roku 1945 podpisano Układ Poczdamski. W Dreźnie zobaczyli słynną galerię obrazów.... W Lipsku obejrzeli wielką wystawę rolniczą. Przez ten czas byli gościem uprzejmych gospodarzy z Groß Plosten, którzy starali się każdy dzień pobytu u nich uczynić coraz ciekawszym. Wieczorami odbywały się miłe spotkania i wieczorki taneczne z tamtejsza młodzieżą.

          Koniec czerwca przebiegał w szkole pod znakiem wstępnych egzaminów do klasy I. Spośród kilkudziesieciu kandydatów wybrano w końcu 50 nowych uczniów, którzy od przyszłego roku rozpoczną kształcić się w trudnym zawodzie rolnika.

          Wycieczkę dla uczniów przodujacych do Torunia przez Kruszwicę, Ciechocinek prowadził mgr inż. Bogusławski.

          20 czerwca odbyła się Spartakiada Szkolna, w której startopwało 285 uczniów.
     Zdjęcie 1       Zdjęcie 2

1 września

Zebrali się nauczyciele i uczniowie Technikum aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny. Dyrektor zwrócił się szczególnie do uczniów klas pierwszych. Im będzie najtrudniej, ale nie pozostaną bez opieki, samotni w swoich trudnościach. Objęci są eksperymentem pedagogicznym, który uwzględnia ich specyficzną sytuację. Nad jego realizacją czuwać będzie wychowawca klasy. Każdy z nauczycieli uczących w tej klasie ma obowiązek kontaktować się z wychowawcą jeśli zauważy braki w wspólnie je przemyśleć dążąc do najszybszego ich zlikwidowania.

październik

Wszystkie klasy wzięły udział w akcji wykopkowej wyjeżdżając wraz z wychowawcami do różnych okolicznych gospodarstw.

7 listopada

Odbyła się akademia ku czci Wielkiej Rewolucji Październikowej

15 listopada

Zakończył się pierwszy okres nauki. Wyniki podsumowała sama młodzież na zebraniu ZMW w internecie. Zastanawiano się wnikliwie nad przyczynami ocen niedostatecznych, szukano środków zaradczych. Zorganizowano samopomoc koleżeńską prowadzoną przez uczniów klas najstarszych. Jednocześnie podjęto uchwałą o każdorazowym zawiadamianiu rodziców o ocenie niedostatecznej na specjalnych blankietach. Klasy zobowiązały się nadal brać udział we współzawodnictwie, w którym jak dotychczas zwycięża klasa pierwsza.

listopad

Z okazji 200-lecia Sceny Narodowej młodzież obejrzała wodewil poświęcony życiu działalności Wojciecha Bogusławskiego 2-u częściowe widowisko obfitowało w tańce, śpiew, humor i wiersze wybrane z materiałów sprzed 200 lat przez artystów poznańskiej Estrady.

12 grudnia

Młodzież obejrzała film Wajdy "Popioły". Pełny tytuł filmu brzmi: Stefan Żeromski - "Popioły", co zapewne ma sugerować dokonanie zupełnie wiernej adaptacji, służyć jako magnes przyciągający miłośników twórczości wielkiego pisarza. Tymczasem przyjrzawszy się bliżej filmowi stwierdzić wypada, że sugestie takie nie są do przyjęcia, tak też odczuła je młodzież. Obejrzała film z dużym krytycyzmem.


Powrót do strony