marzec

Uczniowie klasy V bawili się na studniówce.

kwiecień

          Delegacja złożona z uczniów i nauczycieli brała udział w centralnych uroczystościach tysiąclecia w Wielkopolsce, które odbyły się w kolebce państwa polskiego, w Gnieźnie. Delegacja młodzieży i nauczycieli wzięła udział w odsłonięciu pomnika powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

maj

Wszyscy uczniowie wzięli udział w akcji sadzenia lasu.

czerwiec

W szkole odbyły się egzaminy wstępne dla klas I.

          W czerwcu odbyła się wycieczka do NRD. Wycieczkę szkoły rolniczej z Gross Plasten z NRD prowadzili następujący przewodnicy: mgr inż. M. Cyba, mgr inż. J. Piotrowski i ob. H. Karaś. Grupa liczyła 22 osoby plus dwie osoby towarzyszące i kierowca. Oto uczestnicy wycieczkido NRD w Buchenwaldzie na placu apelowym. Wycieczka trwała od 8 do 18 czerwca.

          W dniu zakończenia roku szkolnego odbyła się w internacie uroczysta akademia. Przemówienie do uczniów wygłosił dyrektor mgr inż. Bogusławski.

lipiec

Od 1 lipca do gospodarstwa szkolnego Kijewo przyłączone zostały gospodarstwa: Nadziejewo i Mądre.

sierpień

          W powiecie międzychodzkim w Mierzynie odbył się obóz szkoleniowy dla aktywistów ZMW, w której wzięli udział wybrani przez młodzież delegaci.

wrzesień

          PTR wejdzie w nowy rok szkolny ze zwiększonymi zadaniami. Po raz pierwszy w budynku przy ul. Szkolnej pomieszczenie znalazło 9 klas z ogólna ilością 332 uczniów, oraz w Wydziale Kształcenia Korespondencyjnego 12 klas ogólną liczbą 450 uczniów. Wobec tego, że budynek szkolny posiada 7 sal lekcyjnych i jedną salę dla KKR dwie klasy muszą "wędrować". Wskaźnik wykorzystania klasy = 47 uczniów.
Pomieszczenia internatu są obecnie zbyt małe dla wszystkich, którzy pragną tam zamieszkać. Zagęszczenie jest zbyt duże, ponieważ na jednego ucznia przypada 3,5 m kw. Przywrócono łóżka piętrowe, których nie powinno być w internacie. Część młodzieży zamieszkała na stancjach w mieście.

          Gospodarstwo szkolne zostało powiększone w roku 1964 do trzech obiektów: Kijewo, Nadziejewo, Mądre. Zadaniem tych gospodarstw jest zapewnienie młodzieży szkolenia na wzorach gospodarstw wieloobiektowych. Projekt urządzeniowy gospodarstw szkolnych zakłada urządzenie gospodarstw do roku 1970. Plan inwestycyjny obejmuje budownictwo na sumę około 20 milionów złotych.
          Od 1 lipca 66 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu przyłączono do PTR w Środzie Ośrodek Wyceny Buhajów w Żabikowie. Ogólny obszar gospodarstw szkolnych obejmuje obecnie 811 hektarów. Sytuacja szkoły i gospodarstwa szkolnego jest niekorzystna, gdyż rozciągają się one na przestrzeni 14 km tj. Żabikowo - internat - szkoła - Kijewo - Nadziejewo - Mądre.
           Konieczne jest przygotowanie założeń do koncentracji obiektów przez budowę internatu i szkoły przy gospodarstwie w Kijewie.

1 września

          Nowy rok szkolny. Zebranych w świetlicy uczniów i nauczycieli powitał na akademii dyrektor mgr inż. Bogusławski... Następnie przemawiał kierownik Wydziału Rolnictwa PPRN w Środzie mgr inż. Kowalak.
          Dyrektor wręczajacy puchar zdobyty przez dziewczęta z klasy V w turnieju koszykówki. Z lewej strony vice dyrektor mgr inż. Pepeta, z prawej Kierownik Wydziału Rolnictwa PPRN w Środzie mgr inż. Kowalak.
          Oto nauczyciele biorący udział w akademii: od lewej: kol. Kol. Wiciak, Mańka, Cyba, Patorowa i Pawliczak.
          W drugim rzędzie między uczennicami kol. kol. Baranowska i Czajkowska. Brak kol. Harłosa, który te zdjęcia wykonywał.
          I znów koledzy, od lewej: kol. Nadobnik, Kozanecki, Laskowski, Pilaczyński, Piotrowski,Kowalewski.

wrzesień

           Nowy rok szkolny rozpoczęty został w SPR-ach już w dwóch klasach z udziałem 66 uczniów... Celem SPR-ów jest ukończenie szkoły prze uczniów i zdobycie zawodu wykwalifikowanego robotnika rolnego.Na zdjęciu pierwsza klasa kolejnego rocznika.

wrzesień

          W czasie Konferencji Rady Pedagogicznej dyrektor mgr inż. Bogusławski powitał zebranych i życzył aby nowy rok spełnił zamierzenia wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy przybyli do naszej szkoły po raz pierwszy a więc: kol. Nowak i kol. Kowalewskiego.

          Uczniowie klasy V wzięli udział w Konkursie Orki, który odbył się w Źrenicy. Na zdjęciu zdobywca II nagrody za sprawność techniczną i V za orkę Andrzej Majchrzycki oraz z lewej Jan Ciesielski zdobywca 16-ego miejsca w konkursie. Konkursowi przypatrują się:Dyrektor szkoły mgr inż. Bogusłąwski, Kierownik Działu Mechanizacji mgr inż. K. Wiciak i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. Zys.

          Oto tryk rasy Kent, który zajął I miejsce na Powiatowej Wystawie Rolniczej w Źrenicy pow. Środa. Pochodzi on z Gospodarstwa Szkolnego - Kijewo.

          Klasy IIIa i IIIb odbyły praktykę w Gospodarstwie Szkolnym w Kijewie. Praktyka trwała dwa tygodnie.

listopad

Koło ZMW podjęło, jak co roku, cykl wykładów oświatowo - politycznych dla wszystkich uczniów.

          Tegoroczny Dzień Nauczyciela obchodziliśmy w naszej szkole bardzo uroczyście. Najpierw akademia z bardzo miłą częścią artystyczną i symboliczne kwiaty dla każdego nauczyciela.
Wieczorem najważniejsze: na akademii powiatowej kol. Nadobnik odbiera wysokie odznaczenie - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w dowód uznania za długoletnią i sumienną pracę pedagogiczną.
Kol. Nadobnikw swojej pracowni fizycznej w otoczeniu uczennic i uczniów klasy I.


Powrót do strony