styczeń

31 stycznia zakończył się II okres nauki

Klasy Va i Vb zwiedziły fermę lisów w PGR Jeziory Wielkie. Wycieczkę prowadził dyrektor mgr inż. Z. Pepeta widoczny pierwszym planie w otoczeniu uczniów.

luty

Zawody szachowe. Oto dyrektor dyrektor mgr inż. W. Bogusławski przy stoliku sędziowskim Kol. Szczepański rozgrywa partię. Kibicują kol. Piotrowski i kol. Wawrzyniak.

Młodzież klas IV-tych i V-tych honorowo oddała krew na potrzeby społeczeństwa.
Kol. Barbara Nowak podtrzymująca na duchu krwiodawców. Chłopcy z klasy V Majchrzycki i Jakubowski w czasie oddawania krwi. Uczennice klasy V D. Soszyńska i A. Cierzniak w czasie tego samego zabiegu. Uczeń kl. IV Kęsy.

marzec

W świetlicy internatu odbyła się Olimpiada Agrotechniczna ZMW, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas wyłonieni w czasie dwustopniowym eliminacji.
Oceniała komisja sędziowska w składzie, od lewej: dyrektor Bogusławski, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego ob. Jasiński, przewodnicząca Zarządu Powiatowego ZMW kol. Adamska, dyrektor szkoły zawodowej J. Maśliński i opiekun Szkolnego Koła ZMW mgr inż. K.Wiciak.
Na zdjęciu zwycięzcy I etapu eliminacji pisemnych. Są to uczniowie klas IV i V. W wyniku eliminacji ustnych zwyciężyli następujący uczniowie: - u dołu od lewej - Andrzejczak, Pordąb i Zubiatowski, u góry od lewej: - Głowiński i Marok.

W marcu odbyła się tradycyjna studniówka. Wychowawczyni klasy Va kol. mgr H. Pawliczak wraz z uczniami.

1 maja

Młodzież w pochodzie 1-wszo majowym. Prowadzi przewodniczący Szkolnego Koła ZMW Bronisław Rowecki.

W maju odbył się w Gospodarstwie Szkolnym w Kijewie pokaz kiszenia żyta. Obserwują pokaz od lewej: pracownik gospodarstwa ob. Jackowiak, kierownik gospodarstwa inż. Bolesław Stępniewski, dyrektor mgr inż. Wiktor Bogusławski, sekretarz PKZSZ ob. Mieczysław Wanzel i inni. W pokazie brali udział również uczniowie PTR w Środzie. Uczniowie przy pracy.

Egzamin maturalny, do którego przystąpiło 49 uczniów klas V-tych rozpoczyna dyrektor szkoły W. Bogusławski. Przedstawia regulamin maturalny, życzy pomyślnych wyników w pracy pisemnej i na egzaminie ustnym. Świetlica była miejscem egzaminu pisemnego. Po zakończeniu obu egzaminów odbyło się uroczyste wręczenie świadectw i bal maturalny. Zjawili się zaproszeni goście.
Życzenia dołącza Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Środzie mgr Zygmunt Nawrocki. Ze słowami podziękowania zwraca się do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, władz powiatowych uczeń klasy Va Ryszard Zieliński.

czerwiec

Spartakiadę Kościuszkowską otwierają dyr. Bogusławski i kol. Wysoczański.Raport od uczniów odbiera kol. Wysoczański a następnie składa raport dyrektorowi szkoły.

wrzesień

Istotnym wydarzeniem pierwszych tygodni września był Zjazd Absolwentów wszystkich roczników, który odbył się w internecie naszego technikum. Połączono go z uroczystymi obchodami 700 - lecia miasta. W Zjeździe wzięli m.in. udział wiceprzewodniczący Prezydium WRN w Poznaniu inż. Waligóra., rektor WSR w Poznaniu prof. dr Tuchołka, doc. Zakładu Hodowli Owiec Zdz. Śliwa, kierownik Wydziału Rolnictwa, Oddziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu mgr inż. Okupniak, przedstawiciele miejscowych władz: I sekretarz KPPZPR tow. z. Orlikowski, przewodniczący Prez. PRN mgr inż. Nawrocki, były dyrektor szkoły mgr inż. Połowicz
(w środku)
, dyrektor obecny Technikum mgr inż. W. Bogusławski, kierownik Gospodarstwa Szkolnego
inż. Stępniewski
, nauczyciele oraz absolwenci,    [zdjęcie 2]. Wysłuchano wystąpień przybyłych gości i dyrekcji szkoły.

Szkoła wzięła udział w obchodach 700 - lecia miasta Środy. Odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców nauczycieli powiatu średzkiego.
Na zdjęciu - drużyna harcerska w czsie defilady na Placu Miłostana w Środzie, która odbyła się w ramach obchodów 700-lecia. Prowadzi drużynę jej opiekun kol. Michał Poźniak.
Dla uczczenia 700-lecia w Źrenicy koło Środy zorganizowano Wystawę Rolniczą, która stała się przeglądem osiągnięć powiatu średzkiego, a dla naszych uczniów jeszcze jedną lekcję nowoczesnego rolnictwa. Na zdjęciu kol. Laskowski z uczniami kl V, oraz kol. Cyba z grupą młodszych uczniów.

pażdziernik

Odbyła się uroczysta akademia dla uczczenia Dnia Wojska Polskiego. Przemawiał nauczyciel Przysposobienia Wojskowego w szkole kol. Wysoczański.

Jak co roku uroczyście obchodzono w szkole Dzień Nauczyciela. Znów akademia, kwiaty, życzenia od uczniów oraz instytucji. Na zdjęciu zespół recytatorski w czasie akademii, który przygotowała kol. Zielińska.


Powrót do strony