styczeń

          Zakończył się kurs dla robotników kwalifikowanych w Kijewie. Oprócz zagadnień zawodowych omówiono problemy dotyczące literatury, wychowania obywatelskiego, matematyki i historii.

marzec

          Jak co roku odbyła się tradycyjna studniówka. Oto uczniowie i nauczyciele w czasie przyjęcia. Są także przedstawiciele władz i Komitetu Rodzicielskiego.

1 maja

I znów idziemy w pochodzie 1-wszo majowym.

maj/czerwiec

          Maj i czerwiec to miesiące, w których odbywają się w całym kraju pisemne i ustne egzaminy maturalne. Przewodniczący komisji maturalnej dyrektor mgr inż. Bogusławski przypomniał uczniom - maturzystom o czekających ich obowiązkach w trudnościach w pracy zawodowej. Z życzeniami zwrócił się także do maturzystów przewodniczący PRN w Środzie mgr Nawrocki.
           Po zdaniu matury odbyło się rozdanie świadectw i bal maturalny. Żegnali swych wychowanków kol. mgr inż. Lidia Baranowska i kol. mgr Józef Szczepański.

2 września

           18 uczniów klasy I Szkoły Przysposobienia Rolniczego wzięło udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 1968/69. Żałować należy, iż nauka odbywa się tylko w jednej klasie (w Szkole Podstawowej nr 3). Zaznacza się wyraźny spadek zainteresowania szkołą, mimi dobrej bazy materialnej i odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Ten stan rzeczy zmienić może jedynie przemianowanie SPR na 3-letnią szkołę zawodową rolniczą.

październik

           Akademia ku czci Wojska Polskiego, spotkanie z byłymi uczestnikami walk o niepodległość naszej ojczyzny.

grudzień

          Na praktykę zawodową przybywają praktykanci ze ZRA w następującym składzie:
1. inż. ADEL EL Bana - specjalność owczarstwo
2. Tamen Enaba - specjalność insp. mleczarstwa
3. Emara El Ashry - specjalność hodowla bydła
4. Mohamed Amin Ali - specjalność hodowla bydła
5. Hessan El Shair - specjalność hodowla bydła
6. Mohamed Mustafa - specjalność hodowla bydła
7. Fonad El Kilany - specjalność hodowla bydła
8. Said El Kilany - specjalność hodowla bydła
9. Mohamed Fathi Mahfouz - specjalność hodowla bydła
10. Fathi El Beltagi - specjalność hodowla bydła

          Na zdjęciu grupa arabska z polskim tłumaczem i dyrektorem mgr inż. Zenonem Pepetą. Pobyt grupy arabskiej trwał rok. Wniosła do szkoły nie tylko egzotyka ale także znajomość problematyki narodu egipskiego związanego z polską licznymi więzami przyjaźni i braterstwa


Powrót do strony