styczeń

           Odbyła się uroczysta akademia w czasie której Szczep Harcerski przy Technikum Rolniczym otrzymał piekny sztandar. Ukazała się o tym notatka w prasie, w której czytamy m.in. "Drużyny harcerskie przy PTR w Środzie skupiają ponad 100 członków. W skład szczepu wchodzi drużyna harcerek, drużyna harcerzy i młodzieżowy krąg instruktorski. dzięki inicjatywie szczepowego phm. M. Poźniaka rozpoczęto zbiórkę funduszy na sztandar Szczepu. Cel została osiągnięty i w 24 rocznicę oswobodzenia Środy, w dniu 26 stycznia nastąpiło wręczenie Szczepowi sztandaru".

maj

           Odbyła się w Środzie XIII Spartakiada dla uczniów Techników Rolniczych, którą zgromadził tych wszystkich, którzy nie tylko interesują się sportem ale mają także poważne, liczące się osiągnięcia.

maj/czerwiec

           W ciągu trzech tygodni młodzież SPR (przy Szkole Podstawowej nr 3) odbywała praktykę rolniczą. Chłopcy wyjechali do PGR w Potrzebowie pow. Rawicz. Nadażyła się również okazja do konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami innych. Celem praktyki nie tylko była praca ale wypoczynek i zdobywanie nowych doświadczeń.

wrzesień

           Organizacja roku szkolnego 69/70. ...W dalszym ciągu na organizacji szkoły ciąży brak nowego budynku szkolnego oraz niekorzystne zlokalizowanie budynków i obiektów szkolnych znajdujących się w zasięgu 10 km. Nie uzyskano także zapewnienia rozbudowy szkoły w ciągu następnej pięciolatki.
           W obsadzie grona nauczycielskiego zaszły następujące zmiany: kol. Nadobnik Leon zrezygnował całkowicie z pracy, rozpoczęli pracę: mgr Piec - jako nauczyciel fizyki oraz inż. Kuliński Z. - jako nauczyciel hodowli.
           Ilość klas technikum młodzieżowego wynosi 9, młodzieży 335, a ilość oddziałów technikum korespondencyjnego wynosi 13, słuchaczy 450.
           Rok szkolny 69/70 cechuje się szczególnymi zadaniami wychowania obywatelskiego. Poprzez wykorzystanie wszelkich rocznic związanych z naszą historią oraz powstanie PRL - jak i budowy ustroju socjalistycznego - należy rozwijać patriotyzm, internacjonalizm, poziom kulturalny oraz ogólnoludzkie postawy młodzieży szkolnej. ..

20 września

           W Środzie, w sali Prezydium PRN o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta Sesja Popularno - naukowa poświęcona gen. Janowi Henrykowi Dabrowskiemu z cyklu: "Szlakiem zasłużonych Wielkopolan". Ze względu nato, że postać generała promieniuje głębokimi wartościami patriotycznymi i tak bardzo związana jest z ziemią średzką w Sesji wzięli udział nauczyciele i uczniowie klas maturalnych.

pażdziernik

           Odbyła się akademia ku czci Wojska Polskiego. Między innymi uczestniczyli w niej: mjr Węglarski (z lewej), przedstawiciel ZBOWID Wincenty Jankowski, wiceprezes ZPLOK - Widera.
Akademię prowadził kol. inż. W Kaczmarek - kierownik internatu. W prezydium dyr. M. Połowicz (z prawej).

grudzień

           Z okazji Święta Górników odbył się wieczorek taneczny i zgaduj - zgadula.


Powrót do strony