luty

           Akademia z okazji święta Armii Czerwonej. Komitet Obchodu 100 rocznicy urodzin Włodzimierza I. Lenina w Środzie przygotował Sesję popularno - naukowa poświecona Leninowi. Szkoła nasza włączyła się czynnie w te obchody, uczestniczyliśmy więc (uczniowie i nauczyciele) w tej sesji, która miała miejsce w kinie "Baszta" o godzinie 9.30. Tematy sesji to: "Lenin a sprawa Polski", "Zagadnienia kultury w pracach Lenina", "Marksistowsko-Leninowskie kryterium osobowości ludzkiej". Był także montaż słowno-muzyczny "Był tu wśród nas" w wykonaniu "Estrady - Poznań".

marzec

Odbyła się wieczornica z okazji "Dnia Kobiet".

kwiecień

           Miesiąc ten przebiegał pod znakiem obchodów zwiazanych z 100 rocznicą urodzin Lenina. Uczestniczyliśmy w powiatowym konkursie piosenki radzieckiej, w quizie filmowym, w konkursach poświęconych życiu i działalności wodza rewolucji. W szkole odbyła się także akademia połączona z przeglądem filmów o tematyce radzieckiej.

maj

           W miesiącu maju dyrektor szkoły mgr inż. Wiktor Bogusławski obchodził 35 - lecie pracy pedagogicznej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia w czasie której dyrektor przedstawił lata swojej pracy, w krótkim przemówieniu oraz przyjął serdeczne życzenia od swych współpracowników, absolwentów i uczniów.

1 września

           Poczatek roku szkolnego. Dyrektor szkoły nakreślił szeroki plan pracy dydaktyczno - wychowawczej. Zmiany personalne - na emeryturę pszeszedł kol. Cyba, odeszła ze szkoły kol. Bogumiła Tietz. Jej miejsce objęła nowa chemiczka kol. Bożena Błoch.

           Uczestniczyliśmy w Sesji popularno - naukowej z cyklu "Szlakiem zasłużonych Wielkopolan" poświęconej wielkiemu mieszkańcowi ziemi średzkiej gen. Ignacemu Prądzyńskiemu.

           Na wniosek Kierownika Szkoły i Wydziału Oświaty i Kultury w Środzie Kuratorium Okręgu Szkolnego przemianowało Szkołę Przysposobienia Rolniczego (z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3) na Zasadnicza Szkołę Rolniczą. Podniosło to rangę szkoły i korzystnie wpłynęło na rekrutację uczniów. W szkole o nowej nazwie rozpoczęło naukę 22 uczniów.

28 listopada

           W internacie szkoły, o godz. 12.00 odbyła się uroczystość 50 - lecia pracy pedagogicznej dyr. mgr inż. Mariana Połowicza. W zwiazku z tym zebrali się dawni i aktualni współpracownicy kol. Połowicza, koledzy i przyjaciele, którzy w serdecznych słowach dziękowali za lata wspólnej pracy i zawsze serdeczną, koleżeńską postawę.
Powrót do strony