1 maja

           Jak co roku obchody Święta Pracy. Grono nauczycielskie z młodzieżą na ulicach Środy. Nasi sportowcy przed trybuną.

maj

           matura - 73.

wrzesień

           W dniu 1 wrzesnia odbyła się uroczysta Rada Pedagogiczna inaugurująca nowy rok szkolny.
Do grona pedagogicznego doszli nauczyciele: mgr B. Pawicka oraz Kulińska.
Od 1 września Technikum przejęło zasadnicze szkoły rolnicze:
Dominowo - kier. Janasik Danuta
Kleszczewo - kier. Wojciechowski Józef
Krzykosy - kier. Łątkowska Jolanta
Łękno - kier. Piasecki Henryk

10 września

           Oddano do użytku budynek mechanizacji posiadajacy 5 pomieszczeń, w tym 3 sale lekcyjne i 2 sale ćwiczeń.

16 września

           Odbyło się uroczyste ślubowanie młodzieży. Ślubowanie przyjął długoletni pracownik naszej placówki mgr inż. Marian Połowicz wraz z Dyrekcją i całym gronem pedagogicznym.

23 września

           W wojewódzkim konkursie orki w Sielinku uczeń kl. IV Sobkowiak Marek zajął I miejsce w sprawności obsługi i jazdy ciągnikiem w kategorii juniorów.

27 września

           Od 27 do 29 września oraz 3 i 4 października zostały zawieszone zajęcia szkolne. Młodzież szkoły uczestniczyła w akcji wykopkowej, pracując w gospodarstwach szkolnych, kombinacie PGR Jarosławiec, Spółdzielni produkcyjnej Zielniki i Wyszakowo oraz Instytucie Ochrony Roślin Winnagóra. Wybrano z ok. 80 ha ziemniaków.

17 października

           Spotkanie młodzieży i grona pedagogicznego z przedstawicielami Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

7 listopada

           Spotkanie z przedstawicielami wojsk radzieckich z okazji Wielkiej Rewolucji Październikowej.

23 listopada

           Młodzież zrzeszona w ZHP - wzorem lat ubiegłych wzięła udział w podsumowaniu akcji "Frombork 1001" zdobywając dyplomy uznania, honorowe obywatelstwa i wysoką ocenę sztabu Akcji. W "Głosie Wielkopolskim" czytamy: "Istniejący przy PTR w Środzie Szczep Harceski uczestniczył już czterokrotnie w operacji "1001 Frombork". 10 jego członków wraz ze szczepowym hm. Michałem Poźniakiem otrzymało Honorowe Obywatelstwo Fromborka. Ostatnio za aktywny udział w pracach przy odbudowie miasta Kopernika, Miejska Rada Narodowa Fromborka przyznała ten zaszczytny tytuł całek szkole."
Na zdjęciach: moment wręczania honorowych obywatelstw miasta Fromborka oraz dekoracja sztandaru szkolnego odznaką honorowego obywatelstwa miasta Fromborka.


Powrót do strony