styczeń

           W styczniu odbyło się spotkanie z kierownikiem Wydz. Rol. i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Środzie oraz dyr. Kombinatu PGR Jarosławiec. Głównym problemem spotkania był temat: "Rolnik nie jest sam".

9 lutego

           Klasa V zorganizowała tradycyjny bal "studniówkę", na którym po części artystycznej i współnej kolacji odbyła się zabawa taneczna do godzin rannych. Młodzież w kreacjach balowych. Zabawa, humor i beztroskość towarzyszyły młodym ...

11 lutego

           Na zebraniu postanowiono zorganizować rodzaj pomocy samokształceniowej dla słabszych uczniów. Opracowano plan pracy zespołu samokształceniowego z przedmiotów sprawiających najwięcej kłopotóe tj. matematyki, j.polskiego, j.rosyjskiego, chemii i mechanizacji. Do obowiązkowego uczęszczania zobowiązani zostali uczniowie posiadający oceny niedostateczne. Na zdjęciu prof. Jerzy Pilaczyński w trakcie tłumaczenia matematyki.

4 marca

           Gościem naszej szkoły był przedstawiciel Departamentu Oświaty Rolniczej mgr Zieliński, który zapoznał się z perspektywami budowy powiatowej szkoły rolniczej.

8 marca

           W uroczystej atmosferze przebiegał Dzień Kobiet. Dla naszych koleżanek została przygotowana uroczysta kawa i pączek. Uroczystość tą uświetnił swoim pierwszym wyetępem nowo powstały (2 lutego) przy naszej organizacji zespół "Estrada satyry". Dla każdej z Pań z Grona Pedagogicznego organizacja ufundowała kwiatek.

kwiecień

           W celu nawiązania kontaktów z organizacją ZSMW w Krzykosach Zarząd Szkolny wraz z sepołem "Estrada satyry" wyjechał na wieczorek towarzyski. Po krótkim przedstawieniu naszego zespołu, przy kawie podzieliliśmy się uwagami na temat form działalności obydwu kół. Reszta wieczoru upłynęła na wesołej zabawie.

           Zarząd Szkolny ZSMW był głównym organizatorem XV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody ufundowane przez naszą organizację.

1 maja

           I znów 1 Maja. Idziemy po ulicach miasta w pochodzie. Reprezentują nasza szkołę harcerze,    [harcerze-2],    oraz drużyna strażacka

           W Średzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia dla całej młodzieży. Część artystyczna akademii przygotował zespół "Estrada satyry", którego występ poprzedził okolicznościowy referat odczytu przez przewodniczącego ZS ZSMW kol. G. Poniatowskiego.

4 maja

           Odbyła się spartakiada szkolna na boisku szkolnym. Pod topolami na ławkach odpoczywają nauczyciele. W następnej kolejności nastąpiło otwarcie kortu tenisowego, przy którym wcześniej młodzież poświęciła wiele godzin pracy.

5 maja

           Jak każdy rok szkolny kończy się on maturą. Najpierw egzaminy pisemne, a nastepnie ustne.

maj

           Z okazji XXX-Lecia PRL młodzież naszej organizacji przepracowała w czynie społecznym 1652 roboczogodzin. Prace te wykonywane były w obejściu internatu, przy budowie trasy E-8,przy zbieraniu kamieni na polach PGR, przy budowie stadionu im. 700-lecia Środy oraz przy budowie kortu tenisowego.

28 czerwiec

           Grupa uczniów PTR i szkół zbiorczych (filia Dominowo) pod opieką prof. Jerzego Statnika wyjechała na obóz wędrowny na trasie Kołobrzeg - Słupsk. N aobozie tym przebywali uczniowie do 12 lipca. Obozowisko w Kołobrzegu, suszenie po oberwaniu chmury. Zbiórka i pamiątkowe zdjęcie przed wyjściem na plażę.

27 sierpnia

           Uczniowie naszej szkoły od 27 sierpnia do 8 września uczestniczyli w przygotowaniu pokazu na Centralne Dozynki, które w roku bieżącym odbyły się w Grodzie Przemysława - Poznaniu.

listopad

           W listopadzie z okazji XXV-lecia NRD została zorganizowania prelekcja, którą prowadził sekretarz Powiatowego Ośrodka Propagandy Partyjnej - tow. M.Pawliczak. W szkoleniu tym wzięli udział wszyscy członkowie naszej organizacji.

           Zorganizowania tegorocznego wieczoru "Andrzejkowego" podjęło się Koło Klasowe ZSMW - klasy III T. Interesujące nagrania muzyczne były przeplatane ciekawymi i wesołymi konkursami i wróżbami "Andrzejkowymi".

9 listopada

           Zgodnie z uchwałą przyjętą na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, członkowie naszej organizacji ZSMW przepracowali w czynie społecznym ok. 1500 roboczo-godzin z czego ok.1100 roboczo-godzin przy budowie nowej szkoły, pozostałe roboczo-godziny zostały przepracowane przy porządkowaniu obejścia internatu, oraz przy sprzątaniu klasopracowni.

9 listopada

           Odbyło się nadzwyczajne zebranie Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Nowo przyjęci nauczyciele w osobach:
      Ewa Szmyt
      Zbigniew Biskup
      Jan Guder
      Andrzej Gburek
      Edward Woźniak
      Kazimierz Woźnica
- złożyli uroczyste ślubowanie, które odebrał zastępca kierownika Oddziału Oświaty Rolniczej w Poznaniu mgr Libera.

12 listopada

           Odbyła się uroczysta przysięga uczniów klas pierwszych. Ślubowanie odebrał Dyrektor Powiatowej Szkoły Centrum Szkolenia Rolniczego w Środzie Wlkp. mgr inż. Z. Pepeta.

19 grudnia

           Odbyła się Wojewódzka Konferencja Dyrektorów Powiatowych Szkół - centrum Kształcenia Rolniczego.Powrót do strony