15 stycznia

           Zorganizowano zbiórkę makulatury i butelek. Nie wszyscy członkowie naszej organizacji przyłączyli się do tej pożytecznej inicjatywy, niemniej udało się zarobić 350 zł.

18 stycznia

           Finał szkolny XVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, odbył się w internacie. Finaliści pionu technikum. Finaliści pionu ZSR.

8 marca

           Rok 1975 uchwałą Organizacji Narodów Zjednoczonych proklamowany został Międzynarodowym Rokiem Kobiet.
           Dzień 8 marca - jako święto kobiet w roku bieżącym był obchodzony szczególnie uroczyście. Na terenie szkoły odbyło się spotkanie, które uświetnił swym programem artystycznym zespół szczepu harcerskiego. Przemawia wicedyrektor szkoły mgr inż. K.Wiciak na okolicznościowej akademii.
Zespół ten dał również oklicznościowy występ dla członkiń Koła Ligi Kobiet przy Urzędzie Miasta w Środzie. Z podobnym programem wystąpił zespół nasz na zebraniu sekcji plastycznej ZNP przy Zarządzie Okręgu w Poznaniu.

20 marca

           Odbyło się zebranie sprawozdawcze za I półrocze roku szkolne

kwiecień

           Szkolne Koło PCK liczy w roku bieżącym 171 członków, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyło się o 31 osób. Opiekunem Koła od szeregu lat jest p. mgr inż. G. Mańka, która za dobrą i czynną działalność w PCK otrzymała w roku 1969 "Honorową odznakę PCK IV stopnia". Jedna z form dzałalności Koła było zorganizowanie grupy honorowych krwiodawców.

1 września

           Rok szkolny 1975/76 rozpoczęło w klasach I-szych zasadniczych 210 uczniów, a w klasach I-szych Technikum 90 uczniów.
           Dla polepszenia bazy lokalowej przystąpionoz nowym rokiem szkolnym do finalizowania budowy nowego obiektu szkolnego. W pracach uczestniczy młodzież, np. przy rozbiórce garaży.

21 września

           Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczniowie, którzy po raz pierwszy przekraczają jej próg składają przysięgę. Również w tym roku odbyła się taka przysięga. Przejście pocztu sztandarowego. Składanie raportów.

wrzesień-październik

           "Młodzież ojczyźnie i partii na jej VII Zjazd" - pod tym hasłem przebiegały czyny społeczne w okresie od 15 września do 19 października. Wyniosły one 6698 roboczo-godzin.

grudzień

           Odwiedziła Polskę delegacja pracowników Oświaty rolniczej Rumunii. W dniu 16 grudnia dwóch Rumunów wraz z tłumaczem oraz towarzyszącymi osobami z Ministerstwa Rolnictwa i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odwiedziło naszą szkołę a także gospodarstwo szkolne w Kijewie. W miłej i serdecznej atmosferze wymieniono poglądy na temat rozwoju oświaty rolniczej w Polsce i Rumunii. Wieczorem w internacie szkolnym odbyło się spotkanie pracowników szkoły i gospodarstwa z rumunskimi gośćmi.
Na zdjęciu goście rumuńscy; w środku tłumacz (fragment kolacji wydanej na cześć gości)

           Jednym z ciekawszych wydarzeń w szkole w mijającym roku była zorganizowana przez Zarząd Szkolny ZSMW XVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Odczytanie przez przewodniczącego jury St. Stanisławskiego wyników olimpiady.A oto lista zwycięzców:
       Technikum -H. Michalak z kl Ia T, A Jóźwiak a kl. III T, Z. Szurczak z kl Ia T
       ZSR - K. Antysiak ZSR Łękno, J.Janowska ZSR Łękno, B. Paul z kl. IIa
Powrót do strony