styczeń

           Rok 1976 rozpoczął się wytężoną pracą przy budowie nowego gmachu szkolnego przy ulicy Kosynierów. Poniższe zdjęcie ukazuje zalane już wykopy oraz część murów podpiwniczenia. Wykonawca budowy jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Środzie, które wysoko ceni sobie pomoc młodzieży.

           Wiedza zdobyta w szkole, oparta jest na solidnych podstawach daje młodzieży należyte przygotowanie do zawodu. Świadczą o tym liczne odgłosy o wzorowej pracy absolwentów naszego Technikum Rolniczego, zajmujących wiele poważnych i odpowiedzialnych stanowisk w rolnictwie. O stopniu przygotowania świadczy tez podziękowanie Akademii Rolniczej w Poznaniu za należyte przygotowanie ubiegłorocznego absolwenta Wiesława Miklasa, który za pierwszy rok studiów uzyskał średnia ocen 4,27.

5 marca

           Młodzież szkoły wykazuje dużą dojrzałość społeczną. Założony przy naszej szkole "Bank krwi" pod kierownictwemopiekuna koła mgr inż. Genowefy Mańki. Przez 3 dni, tj. 3-5.03.1976 68 osób ze szkoły oddało do Punktu Krwiodawstwa 18 l krwi. Działalność koła była też przedmiotem notatki prasowej jako bezpośredni dowód pięknego czynu młodzieży.

8 marca

           Dzień ten jak co roku był w szkole obchodzony bardzo uroczyście. Po południu w internacie odbyła się tradycyjna wieczornica dla uczennic oraz pań z grona pedagogicznego oraz administracji.

1 maja

           Kwitną kasztany i bzy. Młodzież daje wyraz swej radości życia w Ludowej Ojczyźnie biorąc udział w pochodzie 1-majowym. Na [zdjęciu 1] i [zdjęciu 2] młodzież i nauczyciele w pochodzie.

5 maja

           Do egzaminu dojrzałości w naszej szkole przystąpiło 120 osób z trzech klas. Egzamin pisemny odbył się w sali gimnastycznej przy ul. Sportowej.

5 czerwca

           I wreszcie wręczenie upragnionych świadectw. Dziś odbyła się podniosła uroczystość, na której był obecny wiceminister rolnictwa doc. dr Burczyk, niegdyś uczeń naszej szkoły. Technikum nasze bowiem "wypuszczało w świat" pierwszych w Polsce absolwentów Technikum Telewizyjnego. Sztandar szkoły udekorowany został złotą odznaką "Zasłużony dla rozwoju województwa poznańskiego", a pedagodzy szkół rolniczych województwa otrzymali nagrody i odznaczenia państwowe.

27 listopada

           W Średzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki konkurs młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zespół harcerski naszej szkoły został zdobywcą I nagrody.

grudzień

           W grudniu na podsumowaniu krajowym odbytym w Gronowie województwo toruńskie zespół harcerski naszej szkoły został zaliczony do czołówki krajowej.Powrót do strony