Dokumenty dla nauczyciela:

Sprawozdanie Wychowawcy na koniec nauki

Ocenianie i klasyfikowanie

Statut szkoły

 

Informacja dla wychowawców

Proszę uzupełnić sprawozdanie dotyczące klasyfikacji semestralnej oraz końcoworocznej za dany rok szkolny.

W tym celu należy pobrać poniższe pliki z przygotowanymi tabelkami. Proszę je wypełnić, następnie wydrukować i dostarczyć podpisane do sekretariatu.


Uwaga:

  • W pliku klasyfikacja semestralna jako numer uchwały należy wpisać 11/2010/2011, jako datę wpisujemy 25 stycznia 2011.
  • W pliku klasyfikacja końcoworoczna:
  • wychowawcy klas maturalnych (IV TR, IV TAK, IV TOŚ, IV TG, III LO, III Lowoj, III LPz, III LPs) numer uchwały wpisują 21/2010/2011, data 27 kwietnia 2011.
  • wychowawca klasy II M numer uchwały wpisuje 23/2010/2011, data  24 maja 2011.
  • wychowawca klasy III M numer uchwały wpisuje 24/2010/2011, data7 czerwca 2011.
  • wychowawcy pozostałych klas numer uchwały wpisują 26/2010/2011, data16 czerwca 2011.

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl