W  piątek 23 listopada 2018 r., tym razem w Zespole Szkół Rolniczych odbyło się cykliczne spotkanie pedagogów i psychologów z całego Powiatu Średzkiego z udziałem pani dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Alicji Matuszak oraz pani pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Danuty Hulewicz, koordynatora grupy pedagogów.  Było to jednak spotkanie szczególne i inne niż dotychczas.

Na zaproszenie Dyrektora Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pani Eweliny Zawielak, spotkanie odbyło się w siedzibie szkoły przy ul. Kosynierów 2b i poświęcone było organizacji kształcenia specjalnego na etapie szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy dla uczniów z Orzeczeniami do kształcenia specjalnego, zwłaszcza dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Dyrektor szkoły przedstawiła organizację kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Rolniczych, aktualnie podejmowane działania oraz plany szkoły na przyszły rok szkolny i kolejne lata związane z uruchomieniem nowych kierunków, rozwojem zaplecza – infrastruktury szkolnej, likwidacją barier architektonicznych i ciągłym podnoszeniem kompetencji kadry pedagogicznej.

Podejmowane przez szkołę aktualne działania, organizacja kształcenia specjalnego na etapie nauczania i przygotowania do zawodu cieszyły się dużym zainteresowaniem pań pedagog. Z zaciekawieniem słuchały, zadawały pytania oraz dyskutowały podkreślając ogromną ważność podejmowanych przez Zespół Szkół Rolniczych działań.

Nie każdy wie, że od kilku lat działa w naszej szkole klasa, w której uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym znajdują swoje miejsce i zdobywają szlify w przyuczeniu do zawodu kucharz i ogrodnik. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach na terenie szkoły, a instruktorami jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przygotowana do pracy z uczniami o różnym stopniu niepełnosprawności.

Od tego roku w szkole działa I klasa Szkoły Branżowej I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy mają możliwość kształcenia się w zawodach: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy stolarza. Szkoła ta daje możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych uczniom którzy z różnych przyczyn mogliby mieć problemy ze zdobyciem zawodu w dużych szkołach i klasach masowych.

Uczniowie z tych klas uczestniczą w 100% w życiu całej szkoły, współtworzą w dużym stopniu codzienną rzeczywistość szkolną. Są jej nierozłącznym elementem.

Ogromnym atutem Zespołu Szkół Rolniczych jest:

- otwartość na nowe rozwiązania

- kameralne i przyjazne środowisko

- wysoko wyspecjalizowana kadra

- duża doza empatii i szacunku dla każdego ucznia

- całkowita integracja środowiskowa.

Przedstawiane podczas spotkania treści spotkały się z dużym zainteresowaniem wszystkich pań pedagog, które jednoznacznie określiły konieczność dalszego tworzenia bazy kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie zostało umilone przez wspaniały i smaczny poczęstunek przygotowany przez uczennice Technikum Żywienia  klas II TŻ oraz III TŻ w ramach praktyk zawodowych pod kierunkiem pani Niny Wrzaskowskiej oraz pani Lucyny Biernat- Wrzaskowskiej, którym należą się ogromne podziękowania. Dziewczyny – jesteście wielkie.

Podziękowania także dla pani Joanny Zegar – Nowak za udostępnienie dokumentacji działań i pracy z uczniami niepełnosprawnymi, które posłużyły do stworzenia prezentacji przedstawionej paniom pedagog, oraz dla pani dyrektor Eweliny Zawielak za otwartość i przyjęcie gości.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli wraz z panią dyrektor obejrzeć szkołę, gdzie mogli zapoznać się z dostępnymi pracowniami oraz dziełami tworzonymi przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

 

 

29 listopada 2018
Konferencja na temat kształcenia osób z niepełnosprawnościami

w Zespole Szkół Rolniczych

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl