TECHNIK TELEINFORMATYK 
(do wyboru oddział przygotowania wojskowego)

 

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych.

W języku angielskim termin "teleinformatyka" funkcjonuje pod akronimem ICT (Information and Communications Technology) i typowo oznacza technologie informacyjno-komunikacyjne. Jak pokazują wskaźniki makroekonomiczne, teleinformatyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologicznych na świecie.

Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i będzie informatyka.

JEŚLI:

 • Jesteś zainteresowana(y) informatyką, elektroniką i komunikacją sieciową,
 • Chcesz poznać podstawy programowania gier
 • Masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • Masz zdolność koncentracji i spostrzegawczość,
 • Posiadasz wyobraźnię techniczną i konstrukcyjna,
 • Wyrażasz gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • Masz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK TELEINFORMATYK

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ ZASADY:

 • montowania komputerów;
 • instalowania systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach;
 • uruchamiania komputerów;
 • prowadzenia sprzedaży podzespołów, zespołów i komputerów oraz oprogramowania;
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej komputerów;
 • diagnozowania stanu technicznego komputerów;
 • dokonywania przeglądów, napraw i modernizacji komputerów;
 • podłączania i instalowania urządzeń wejścia - wyjścia komputerów;
 • projektowania sieci komputerowych dla małych i  średnich przedsiębiorstw;
 • budowania sieci komputerowych;
 • instalowania oprogramowania sieciowego na serwerach;
 • uruchamiania sieci komputerowych;
 • podłączania sieci lokalnych do Internetu;
 • zabezpieczenia komputerów i sieci przed zawirusowaniem;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych;
 • montowania łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznej;
 • wymiany podzespołów i urządzeń w sieciach teleinformatycznych;
 • obsługi i eksploatacji urządzeń _ sieci teletransmisyjnych;
 • konserwacji bieżącej urządzeń sieciowych;
 • monitorowania propagacji pakietów informacyjnych;
 • sprawdzania stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci;
 • czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów maszyn i urządzeń mechanicznych, elementów maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację sieci teleinformatycznej;
 • organizowania pracy lokalnej sieci teleinformatycznej;
 • instalowania oprogramowania i uruchamiania telefonów komórkowych;
 • obsługi, diagnozowania i naprawy telefonów komórkowych;
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych;
 • obliczania i analizowania kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • weryfikowania poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw;
 • sporządzania ofert cenowych sprzedaży urządzeń i usług teleinformatycznych.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w firmach z branży IT
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

ORAZ wybierając klasę wojskową:

 • poznasz np. Jednostki Wojskowe np. 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu czy 6 Batalion Dowodzenia SP w Śremie.
 • poznasz procedury postępowania podczas starania się o służbę np. w Wojsku, poprzez zajęcia w WKU Poznań.
 • będziesz mógł zdobyć np. uprawnienia dla prowadzącego strzelanie. możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach
 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne
 • obozy survivalowo – militarne
 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach
 • możliwość udziału w zajęciach samoobrony
 • zajęcia na strzelnicy
 • szkolenie kończące się egzaminem dającym Licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
 • zajęcia ASG
 • solidne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych oraz dalszej nauki.
 • dwa dni w tygodniu mundurowe

 

Nauka trwa  pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 

Przedmioty rozszerzony: informatyka

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska:
 • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Kierunki:  Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • przedsiębiorstwa i organizacje eksploatujące systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych);
 • firmy  świadczące usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym)
 • firmy świadczące usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl