Biblioteka

 

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek

 7:45  - 14:00

Wtorek

 7:45  - 14:30

Środa

 7:45  - 14:00

Czwartek

 7:45 - 14:00

Piątek

 7:45 - 14:30

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 17 000 woluminów. Gromadzimy literaturę piękną i pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy malarstwa oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.

Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi:  alfabetyczny i systematyczny (rzeczowy) książek w wypożyczalni i czytelni oraz katalogi przedmiotowe kaset video i kaset magnetofonowych, a także kartoteki zagadnieniowe. Od marca 200 r. tworzona jest komputerowa baza zbiorów.

W stałej prenumeracie biblioteki znajduje się ok. 23 tytułów  czasopism  przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli.

Gromadzimy również kasety video - są to głównie filmy i audycje edukacyjne, a także - od niedawna -mulimedialne programy edukacyjne. Młodzież ma również możliwość korzystania z zasobów Internetu, dzięki wyposażeniu pracowni medialnej w osiem stanowisk komputerowych z dostępem do sieci.

Obecnie zbiory biblioteki są w trakcie komputeryzacji, pracujemy na programie komputerowym MOL OPTIVUM.

Multimedialne Centrum Informacyjne

 

W kwietniu 2003 roku  powstało w bibliotece szkolnej Multimedialne Centrum Informacji, sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Początkowo otrzymaliśmy 4 stanowiska komputerowe a w listopadzie 2005 roku otrzymaliśmy dalsze cztery stanowiska.

Obecnie Centrum wyposażone jest w osiem komputerów, drukarkę laserową, skaner.

Multimedialne Centrum Informacyjne kształci umiejętności informacyjne uczniów i nauczycieli. Umożliwia i wspiera proces ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.  Wspomaga proces integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych i intelektualnych.

Stanowiska komputerowe wykorzystywane są przez użytkowników do pracy indywidualnej  oraz podczas zajęć lekcyjnych.

Uczniowie korzystają z Centrum w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl