Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

(3-letnia)

Technikum 

(5-letnie)

Branżowa Szkoła I Stopnia 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

(3-letnia)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

(3-letnia)

Oferta na rok szkolny 2024/2025

dla uczniów kończących

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ:

Technikum 5-letnie,
Branżowa Szkoła I Stopnia 3-letnia,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 3-letnia

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com