Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

Informujemy, że nabór na rok szkolny 2024/2025 prowadzony będzie drogą elektroniczną
z wykorzystaniem systemu NABO.

 

W celu złożenia wniosku należy wejść  na stronę:

https://ponadpodstawowe-powiat-sredzki.nabory.pl

 

Obecnie na tej stronie można przeglądać oferty średzkich szkół średnich.

 

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego prowadzi nabór w:

Technikum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

oraz 

Branżowej Szkole Nr 2 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

 

Od 20 maja 2024 na stronie https://ponadpodstawowe-powiat-sredzki.nabory.pl będzie można wypełniać i składać wnioski do naszej szkoły.

 

W trakcie wypełniania wniosku konieczne będzie wypełnienie danych osobowy, ustalenie samodzielnie hasła dostępowego (potrzebnego na dalszych etapach rekrutacji), oraz co najważniejsze wybranie oddziałów wg preferencji

Np. kandydat może wybrać zawód technik weterynarii jako pierwszy, jako drugi technik reklamy, jako trzeci technik rolnik, jako czwarty mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych itd.

Wybranie kolejność determinować będzie późniejsze przydzielenie kandydata do odpowiedniej klasy, czyli jeżeli kandydat nie będzie mieć wystarczającej liczby punków, aby dostać się na zawód wybrany w pierwszej kolejności, system automatycznie przydzieli wolne miejsce w zawodzie drugiego wyboru, a gdyby tu również zabrakło miejsca to w zawodzie trzeciego wyboru itd.

 

Po wypełnieniu wniosku należy zatwierdzić wniosek, co będzie równoznaczne z przesłaniem go do szkoły.

Następnie należy wydrukować wygenerowany wniosek i zanieść go do szkoły pierwszego wyboru (ostateczny termin dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego to 29 maja do godz. 15.00, a dla pozostałych kandydatów to 14 czerwca do godz. 15.00).

Kandydat po przyniesieniu wydrukowanego wniosku (do sekretariatu szkoły: ul. Kosynierów 2b, 63-000 Środa Wielkopolska) otrzyma ze szkoły skierowanie na badania lekarza medycyny pracy oraz w przypadku wybrania oddziału przygotowania wojskowego dokładny termin obowiązkowej próby sprawności fizycznej.

 

W dniach od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godziny 15:00 kandydat/rodzic kandydata będzie zobowiązany wprowadzić wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz oceny z świadectwa i osiągnięcia wymienione na świadectwie.  W tym celu potrzebne będzie hasło dostępowe utworzone w trakcie wypełniania wniosku, a także dostarczyć kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły pierwszego wyboru.

 

W dniach 5-10 lipca szkolna komisja rekrutacyjna zweryfikuje poprawność wprowadzonych danych.

 

11 lipca o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkole. Kandydat/rodzic kandydata będzie mógł również sprawdzić swój wynik rekrutacji po zalogowaniu na stronie rekrutacji.

 

Od 11 lipca 2024r. do 17 lipca 2024 do godz. 15.00 kandydat zobowiązany będzie dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranej szkoły, w której się zakwalifikował oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (o ile nie zostały dostarczone wcześniej)

 

18 lipca 2024r. o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych – wynik dostępny będzie również po zalogowaniu na stronie rekrutacji.

 

W razie wystąpienia problemów z wypełnieniem wniosku, wprowadzeniem wyników, zmianą preferencji itp. zapraszamy do sekretariatu szkoły – ul. Kosynierów 2b, 63-000 Środa Wielkopolska

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com