Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

kierunki kształcenia w Środzie Wielkopolskiej. Szkoła po podstawówce

Egzaminy poprawkowe 2020

31 lipca 2020

H A R M O N O G R A M   E G Z A M I N Ó W   P O P R A W K O W Y C H   

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  ROLNICZYCH

          w ŚRODZIE Wlkp.      

- ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  DZIEŃ   GODZINA                   PRZEDMIOT SALA
24 sierpnia 2020  poniedziałek   8.00     B I O L O G I A   13
25 sierpnia 2020 wtorek    8.00        H I S T O R I A    23
25 sierpnia 2020 wtorek    9.30     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA   23
25 sierpnia 2020   wtorek   8.00    JĘZYK    P O L S K I   23
25 sierpnia 2020 wtorek  9.30    JĘZYK   A N G I E L S K I   23
26  sierpnia 2020 środa  8.00    ELEKTRONIKA I  ELEKTROTECHNIKA   23
26  sierpnia 2020 środa  8.00    M A T E M A T Y K A      23

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com