Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

H A R M O N O G R A M   E G Z A M I N Ó W   P O P R A W K O W Y C H   

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  ROLNICZYCH

          w ŚRODZIE Wlkp.      

- ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  DZIEŃ   GODZINA                   PRZEDMIOT SALA
24 sierpnia 2020  poniedziałek   8.00     B I O L O G I A   13
25 sierpnia 2020 wtorek    8.00        H I S T O R I A    23
25 sierpnia 2020 wtorek    9.30     EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA   23
25 sierpnia 2020   wtorek   8.00    JĘZYK    P O L S K I   23
25 sierpnia 2020 wtorek  9.30    JĘZYK   A N G I E L S K I   23
26  sierpnia 2020 środa  8.00    ELEKTRONIKA I  ELEKTROTECHNIKA   23
26  sierpnia 2020 środa  8.00    M A T E M A T Y K A      23
31 lipca 2020

Egzaminy poprawkowe 2020

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu