Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Zapraszamy Ósmoklasistów  do składania podań do Zespołu Szkół Rolniczych. Oferta szkoły dostępna jest na tutaj

Podania do pobrania: plik pdfplik Word - docx 

Podania przyjmujemy:

a) Od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem oddziałów przygotowania wojskowego) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 ul. Kosynierów 2b oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zsrsroda@onet.pl

Podania mogą być wysłane w postaci skanu wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego podania lub w formie wypełnionego pliku "Word" - podpisanie nastąpi wtedy w szkole, przy składaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub w innym dogodnym terminie. Przy składaniu podania za pomocą maila prosimy oczekiwać w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenia mailowego ze szkoły, że podanie zostało przyjęte. W razie braku potwierdzenia - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 661 901 190.

b) Od 15 czerwca do  2020r. do 10 lipca godz. 1500 przyjmowanie dokumentów od kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach d 900 do 1300 ul. Kosynierów 2b oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: zsrsroda@onet.pl

Podania mogą być wysłane w postaci skanu wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego podania lub w formie wypełnionego pliku "Word" - podpisanie nastąpi wtedy w szkole przy składaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub w innym dogodnym terminie. Przy składaniu podania za pomocą maila prosimy oczekiwać w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzenia mailowego ze szkoły, że podanie zostało przyjęte. W razie braku potwierdzenia - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 661 901 190

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły (na formularzu szkoły)
  • 2 zdjęcia podpisane - w przypadku składania podania drogą mailową można dostarczyć ze świadectwem lub w innym dogodnym terminie.
  • Aktualna opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jeżeli taka jest. - w przypadku składania podania drogą mailową można dostarczyć ze świadectwem lub w innym dogodnym terminie.

 

UWAGA! Pozostałe terminy rekrutacji  zamieszczone w regulaminie rekrutacji są nieaktualne (stan prawny na dzień 29.04.2020). Aktualny terminarz zostanie podany bezpośrednio po opublikowaniu go przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty.

05 maja 2020

Informacje dla Kandydatów

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu