Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

Liceum Ogólnokształcące

oddział przygotowania wojskowego (bez patronatu MON)

 

Liceum 4-letnie kończące się egzaminem maturalnym

 

Klasa wojskowa - dodatkowe zajęcia z przygotowania wojskowego z wpisem na świadectwie ukończenia szkoły

 

Kto z Was choć trochę interesuje się wojskowością ten wie, że jesteśmy w grupie krajowych liderów szkół objętych patronatem MON w ramach Certyfikowanych Klas Wojskowych. To sukces wypracowany ciężką pracą naszej kadry zawodowej, uczniów oraz latami współpracy z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi.

W swoich szeregach mamy tez żołnierzy WOT, którymi dowodzi wielki pasjonat wojskowości, militariów oraz historii- Pan Marek Idaszek.

 

Słowa klucze: działanie w zespole, gotowość niesienia pomocy, aktywność

 

Program klas wojskowych:

- uczniowie zdobywają podstawową wiedzę ogólnowojskową

- nabywają wiadomości o państwie i Siłach Zbrojnych

- poznają tradycje, dziedzictwo i symbolikę wojskową

- poznają Międzynarodowe Prawo Humanitarne

- uczą się nawigacji w terenie i terenoznawstwa

- odbywają zajęcia ze strzelectwa sportowego

- uczą się musztry

- poznają ceremoniał wojskowy

- uczą się pierwszej pomocy przedmedycznej

- uczestniczą w zajęciach ze sportów walki

 

Gdzie realizowany jest program wojskowy:

Uczniowie uczestniczą w wielu wyjazdach, szkoleniach w ramach Certyfikatu  MON w bezpośredniej współpracy z:

- 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, która jest jednostką

patronacka klas wojskowych w naszej szkole

- 6 Batalionem Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie

- 6 Batalionem Chemicznym w Śremie

- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

- Ośrodkiem Szkolenia Biedrusko

- Strzelnice sportowe

- Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu?

Po ukończeniu przygotowania wojskowego w ramach Klas Wojskowych

Certyfikowanych przez MON absolwent ma znacznie ułatwioną drogę podczas starań o służbę w wojsku

Absolwenci służą także w innych formacjach mundurowych

- Policja

- Służba więzienna

- Straż Graniczna

- Straż Pożarna

- administracja wojskowa

Pełnoletni uczniowie mają możliwość wstąpić w szeregi 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

Dlaczego warto wybrać liceum ogólnokształcące z przygotowaniem wojskowym?

- bardzo ciekawe zajęcia dodatkowe z przygotowania wojskowego zarówno w szkole jak i jednostkach wojskowych m.in. z zakresu strzelectwa, taktyki wojskowej

- realizacja programu Klas Certyfikowanych i wiele wyjazdów terenowych

- zdobyta wiedza potwierdzona Egzaminem przeprowadzanym w jednostce wojskowej w Krzesinach ułatwia znacznie dostanie się do wojska i innych formacji mundurowych - wielu naszych absolwentów służy w Wojsku Polskim, Wojskach Pancernych i Zmechanizowanych, Chemicznych, Artylerii a nasza absolwentka nawet w jednostce powietrzno-desantowej (komandosi), ponadto zasilają szeregi Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej

- patronat Ministerstwa Obrony Narodowej

- dofinansowanie MON do umundurowania

- możliwość uczestnictwa w obozach szkoleniowych prowadzonych przez jednostki wojskowe finansowane od nowego roku szkolnego przez MON

- udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez zawodowych żołnierzy na poligonach i na terenie jednostek wojskowych

- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach

- udział w kursach m.in. profesjonalne kursy z pierwszej pomocy KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)

- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej dla chętnych kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy

- wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, czynni i emerytowani żołnierze

- bardzo dobrze wyposażona pracownia wojskowa m.in. w sprzęt z funduszów MON

- ciekawe wycieczki także do miejsc powszechnie niedostępnych

- możliwość udziału w wielu akcjach wolontariackich na terenie powiatu

- możliwość reprezentowania powiatu na uroczystościach państwowych na terenie całego kraju

 

Jeśli interesujesz się wojskowością, militariami, historią Polski,
jesteś osobą aktywną, odpowiedzialną, potrafisz współpracować w zespole
 i chcesz poczuć adrenalinę ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Zapraszamy!!!

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com