Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

Ósmoklasisto! Kierunek dla Ciebie: Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych!

16 maja 2020

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Technikum 5-letnie, dyplom technika lotniskowych służb operacyjnych

Kierunek, który można realizować z fakultatywnym blokiem zajęć z przygotowania wojskowego (dodatkowa opcja)

Słowa klucze: odpowiedzialność, energia, praca zespołowa

Czego się nauczysz?

- monitorować stan infrastruktury portu lotniczego

- pozyskiwać i przekazywać informacje na temat działań operacyjnych w porcie lotniczym

- prowadzić działania operacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku

- obsługiwać pasażerów lotniska np. w check-in

- współdziałać z żeglugą powietrzną

- odczytywać parametry urządzeń

- kontrolować na urządzeniach warunki pogodowe

- analizować informacje, przetwarzać i współdziałać z kontrolerem ruchu lotniczego

- prowadzić działania w sytuacji zagrożenia zgodnie z procedurami portu lotniczego

- współpracować z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa

- oceniać stopień zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym

Gdzie odbywają się praktyki?

Lotnisko im. H. Wieniawskiego "Ławica" w Poznaniu

Gdzie możesz pracować po ukończeniu?

-na lotniskach państwowych, prywatnych, wojskowych w Europie i na świecie

- terminalach pasażerskich i towarowych

- korporacjach lotniczych

- firmach branży lotniczej

- działach logistyki, transportu lotniczego

- aeroklubach

- na stanowisku koordynatora ruchu lotniczego naziemnego na lotnisku

- w obsłudze pasażerów na lotnisku

- w obsłudze statków powietrznych

- w służbach operacyjnych portu lotniczego

- w firmach handlingowych

- administracji lotniczej

Naukę możesz kontynuować na wyższych uczelniach np. Politechnice Poznańskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkole Służb Lotniczych na kierunkach lotnictwo i kosmonautyka, zarządzanie bezpieczeństwem lotnisk, inżynieria lotnicza z pilotażem.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

- wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, nauczyciele z ogromnym doświadczeniem w pracy w lotnictwie jako kontrolerzy lotów-nawigatorzy, absolwenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

- miesięczne praktyki i możliwość odbycia stażu na lotnisku "Ławica", z którym szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy

- współpraca z Politechniką Poznańską

- zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, z przyszłością, ze względu na intensywnie rozwijający się transport powietrzny

- możliwość pracy w całej Europie, zwłaszcza na dużych lotniskach

- ciekawe wycieczki dydaktyczne, również do miejsc powszechnie niedostępnych

- bogaty program zajęć dodatkowych - możliwość realizacji zajęć z przygotowania wojskowego w ramach tego kierunku

 

Jeśli interesujesz się samolotami, jesteś osobą sumienną, zorganizowaną,

można na Tobie polegać, potrafisz podejmować decyzje - ten kierunek jest dla Ciebie!!!

 

POBIERZ PODANIE

 

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com