Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY

OFERTA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
 • wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości
 • wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
 • odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

TG.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

 

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;
 • wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim
 • wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
 • wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
 • odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AU.2. Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich
 • wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie ślusarskim
 • nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania
 • wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą,
 • konserwacją i montażem prostych, podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.
 • odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MG.1. Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

 

PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich
 • wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie mechanicznym;
 • nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania
 • wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu
 • mechaniczno-ślusarskiego
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem, obsługą, demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją prostych, podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.
 • odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MG.2. Montaż i obsługa prostych  maszyn i urządzeń

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com