Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

PRACOWNIK POMOCNICZY

OFERTA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 
W STOPNIU LEKKIM

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

· wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości

· wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

· wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości

· wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie

· wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.

· odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

TG.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

 

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

· wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych

czynności stolarskich;

· wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

· wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie

· wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim

· wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

· wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

· odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

AU.2. Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

· wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich

· wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie

· wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie ślusarskim

· nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania

· wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego

· wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą,

· konserwacją i montażem prostych, podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii

· wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.

· odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MG.1. Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi

 

 

PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA

 

W SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:

· wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności mechanicznych, ślusarskich

· wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi mechaniczno-ślusarskie

· wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie mechanicznym;

· nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania

· wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu

mechaniczno-ślusarskiego

· wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem, obsługą, demontażem, czyszczeniem, naprawą, konserwacją prostych, podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które są odłączone od źródła energii

· wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.

· odbędziesz praktyki u wybranego pracodawcy.

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

 

MG.2. Montaż i obsługa prostych  maszyn i urządzeń

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu